Goka macone

ON1 Photo RAW 2023 – Phần mềm, plugin chuyên chỉnh màu ảnh RAW

16/06/2023
MAC APPLICATION
1 0

ON1 Photo RAW 2023 phiên bản được nâng cấp nhiều tính năng mới bao gồm các tính năng hỗ trợ AI Match và AI Auto, bốn bộ lọc trong Effects (Weather, Sun Flare, Color Balance, Channel Mixer), cải thiện giải mã các tệp RAW (đặc biệt là cho Fujifilm)

Hỗ trợ hơn 800 loại Máy ảnh (hầu hết các máy ảnh), hỗ trợ các định dạng từ JPEG, TIF, PSD, PSB, PNG, và DNG

Tương thích: macOS 10.15 or later

ON1_Photo_RAW_2023_17.0.0_(12912)

www.fshare.vn/file/9L1ZO7MCG2MM

ON1_Photo_RAW_2023_v17.0.2.13102

www.fshare.vn/file/NDMSTFGPUYYM

ON1 Photo RAW 2023.1 v17.1.0.13508

www.fshare.vn/file/WHGHVM8XQMPB

ON1 Photo RAW 2023.1 v17.1.1.13585

www.fshare.vn/file/4LG8GC34ZDLL

ON1_Photo_RAW__2023.1_v17.1.1.13620

www.fshare.vn/file/EVVL39U761A4

ON1_Photo_RAW_2023.5_v17.5.0.13960

www.fshare.vn/file/ACH79EW7VM5J

ON1_Photo_RAW_2023.5_v17.5.1.14028

www.fshare.vn/file/YBDNWAETR3UO

ON1 Photo RAW 2023 v17.5.1.14051

www.fshare.vn/file/5R563Q579IGG

Các bản cũ hơn xem tại: maclife.io/on1-photo-raw-2020-phan-mem-plugin-chuyen-chinh-anh-raw.html

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here