Oneway macone

Path Finder – Ứng dụng thay thế cho Finder trên Mac

16/04/2024
BEST APP
21 10

Path Finder là chương trình quản lý File có giao diện tương tự như Finder mặc định của Mac OS nhưng bổ sung thêm nhiều tiện ích và tính năng mạnh mẽ, hơn rất nhiều

Một số tính năng tiêu biểu của Path Finder:

 • View and manipulate hidden files
 • Dual Pane View
 • Full keyboard navigation
 • Folder comparison and synchronization
 • Folder merging
 • Batch renaming
 • Powerful file filtering
 • One-click dual-pane copy
 • Bookmarks and Tab Presets
 • ACL editor
 • File tagging
 • Editable Path Navigator
 • Powerful low-level search
 • Smart sorting
 • Advanced selection
 • Integrated terminal
 • Integrated text and image editors

NEW FEATURES IN PATH FINDER 10:

 • Airdrop Integration! For devices discoverable by “Everyone”
 • Share to AirDrop, Messages, Mail, Notes, etc.
 • Fully redesigned for macOS Big Sur.
 • Native support for Apple Silicon.
 • Improved Dark Mode.
 • File Browsing on and file operations on USB connected iOS devices.
 • Improved Drop Stack
 • Improved Batch Renamer
 • Brand new Big Sur style icon
 • Lots of miscellaneous fixes, tweaks and improvements all over the app.

More info: cocoatech.com/pathfinder/

Path_Finder_2158

www.fshare.vn/file/HPRIWSX3AXIH

Path_Finder_2159

www.fshare.vn/file/Z4D5EAWGAQLJ

Path_Finder_2162

www.fshare.vn/file/TAQKBJKYSTGH

Path_Finder_2163

www.fshare.vn/file/JCWADQC6L8Z3

Path_Finder_2165

www.fshare.vn/file/OP8OH62I5UM8

Path_Finder_2166

www.fshare.vn/file/I61B8WM4GNO5

Path_Finder_2167

www.fshare.vn/file/4Q57CSOSOP7N

Path_Finder_2168

www.fshare.vn/file/G1FVS2MOB7UD

Path_Finder_2169

www.fshare.vn/file/YFW2B39RQ43U

Path_Finder_2170

www.fshare.vn/file/22VWPH2J889D

Các bản cũ hơn

Nhấn để xem chi tiết

Path Finder 6.1.2

www.fshare.vn/file/TNMGVF0ZJT/

Path Finder v.7.1.5

www.fshare.vn/file/UL6PUS68AHD3

Path Finder v.7.3

www.fshare.vn/file/K71A27HJ2EI2

Path Finder v.7.3.3

www.fshare.vn/file/X97XWDV2DCEN

Path Finder v.7.4

www.fshare.vn/file/JL3DB8WKWKT4

Path Finder v.7.4.1

www.fshare.vn/file/GNKNBA93EGSC

Path Finder v.7.4.5

www.fshare.vn/file/AWGAQMKQQ6BU

Path Finder v.7.4.6

www.fshare.vn/file/CQB5GLEW2AYO

Path_Finder_v7.6.1

www.fshare.vn/file/CXG8GC1W5S7B

Path_Finder_8.0b43

www.fshare.vn/file/3HX1ZLQP1O5D

Path_Finder_8.0.2

www.fshare.vn/file/41JBQIZ9YTY3

Path_Finder_8.0.4

www.fshare.vn/file/O5E9U8BKNA92

Path_Finder_8.1

www.fshare.vn/file/6PQAWHC1V2B5

Path_Finder_8.2.2

www.fshare.vn/file/CJGBVAHCV73H

Path_Finder_8.2.4

www.fshare.vn/file/MO9XOA3C6L5O

Path_Finder_8.3.2

www.fshare.vn/file/YABEREFPZKKX

Path_Finder_8.3.7

www.fshare.vn/file/OXH8GARQ58E2

Path_Finder_8.3.8

www.fshare.vn/file/XCLN8UCV5TFB

Path_Finder_8.5

www.fshare.vn/file/W4HVM817JXSX

Path_Finder_8.5.1

www.fshare.vn/file/15FHR7CV6WSZ

Path_Finder_8.5.2

www.fshare.vn/file/4J4MKOEQ6CXG

Path_Finder_8.5.3

www.fshare.vn/file/FGPZLPGX39QP

Path_Finder_8.6b1

www.fshare.vn/file/CGWWM5HQYEQ9

Path_Finder_8.6b4

www.fshare.vn/file/9YTZ8VE58E2R

Path_Finder_8.6_1977

www.fshare.vn/file/XJOGX5MDP6GI

Path_Finder_9.0.1

www.fshare.vn/file/P6CYKNBCH62H

Path_Finder_9.0.2

www.fshare.vn/file/28NDNTXXLYQI

Path_Finder_9.0.4

www.fshare.vn/file/N4D8SX4HS8JP

Path_Finder_9.0.7 CR2

www.fshare.vn/file/QHZ9YSRARSD6

Path_Finder_9.1

www.fshare.vn/file/PNW9ADRGNQDD

Path_Finder_9.2

www.fshare.vn/file/TBU3J72FNRKC

Path_Finder_9.3.1

www.fshare.vn/file/VPOXG51GZA6O

Path_Finder_9.3.2

www.fshare.vn/file/HPTS7AMZSS8K

Path_Finder_9.3.3

www.fshare.vn/file/JKYTY2455Y7R

Path_Finder_9.3.4

www.fshare.vn/file/YMXJOI773KCQ

Path_Finder_9.3.5

www.fshare.vn/file/579EZH79F1O1

Path_Finder_9.4

www.fshare.vn/file/BSTE8QP57CUY

Path_Finder_10.0b11

www.fshare.vn/file/6UJWN9ZYJJTA

Path_Finder_10.0b12

www.fshare.vn/file/AXLT1H3NSQ2T

Path_Finder_10.0 final

www.fshare.vn/file/1RHTE9U9F54T

Path_Finder_10.0.1

www.fshare.vn/file/G2NTWT2JBP9Y

Path_Finder_v10.0.3 [từ bản này [Universal M1 vs Intel]]

www.fshare.vn/file/YBCLM232QAVB

Path_Finder_10.0.4

www.fshare.vn/file/EC8RX4FJ6Z8V

Path_Finder_10.1

www.fshare.vn/file/J6Y39PJAJJUF

Path_Finder_10.1.1

www.fshare.vn/file/BO7PMPEMN4BW

Path_Finder_10.1.2

www.fshare.vn/file/B2452KGBXF4Y

Path_Finder_10.2

www.fshare.vn/file/H53PZNYKPKHF

Path_Finder_2121

www.fshare.vn/file/KUCW6VM6QX95

Path_Finder_2123

www.fshare.vn/file/VBKM6OLQMLT2

Path_Finder_2124

www.fshare.vn/file/AJL27NBDNWDQ

Path_Finder_2125

www.fshare.vn/file/THOMWCO4ASWV

Path_Finder_2126

www.fshare.vn/file/JYWG8JRWYV87

Path_Finder_2127

www.fshare.vn/file/9WIL7TD2V15F

Path_Finder_2128

www.fshare.vn/file/XYQLG7BRLF41

Path_Finder_2129

www.fshare.vn/file/L996TE9SZCEN

Path_Finder_2130

www.fshare.vn/file/ZPDDGY6ONXHA

Path_Finder_2131

www.fshare.vn/file/7QTPQDB9ZZN2

Path_Finder_2132

www.fshare.vn/file/9YTWT5WWIJWM

Path_Finder_2133

www.fshare.vn/file/OP7K27MA8YZQ

Path_Finder_2134

www.fshare.vn/file/A26E8PKHD5E8

Path_Finder_2135

www.fshare.vn/file/7S662HY4D9VF

Path_Finder_2136

www.fshare.vn/file/1CA7UFAV9F4Y

Path_Finder_2138

www.fshare.vn/file/QMM259LXM25B

Path_Finder_2140

www.fshare.vn/file/E3X6QX7XU873

Path_Finder_2141

www.fshare.vn/file/A7UGFJ4OQHVO

Path_Finder_2142

www.fshare.vn/file/2LKU79CNZTR4

Path_Finder_2145

www.fshare.vn/file/TK3I3I1CCGY9

Path_Finder_2146

www.fshare.vn/file/5OO36CUY23ZG

Path_Finder_2147

www.fshare.vn/file/6AN4BYN243RC

Path_Finder_2149

www.fshare.vn/file/NRNO8QTL83IY

Path_Finder_2150

www.fshare.vn/file/5TGGOSPUUE9Q

Path_Finder_2151

www.fshare.vn/file/U3OSR41JAJL4

Path_Finder_2152

www.fshare.vn/file/9XPHZB93FJ85

Path_Finder_2153

www.fshare.vn/file/D7NEQ9U5WUAL

Path_Finder_2154

www.fshare.vn/file/LG9KS3SD8S2K

Path_Finder_215

www.fshare.vn/file/IHNJGEEI2GVT

Path_Finder_2156

www.fshare.vn/file/ICYG662JAHBU

Path_Finder_2157

www.fshare.vn/file/C8RZDKHEC7QS

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x