Goka macone

PDF Squeezer – PDF Toolbox – “Chiếc hộp” công cụ dành cho file PDF

17/09/2023
MAC APPLICATION
4 0

PDF Squeezer – PDF Toolbox được coi như công cụ PDF tất cả trong một, những tác vụ mà app cực kỳ nhỏ gọn này có thể làm được như: nén, gộp, chia, chèn, trích xuất hình ảnh, chuyển đổi hình ảnh, trích xuất văn bản, v.v… hầu như mọi công cụ cần thiết.

FEATURES:
1. Merge
You can easily merge various PDF files that you like into one which is convinent for managing and reading;
2. Split
You can arbitrarily split a PDF file at your convenience;
3. Extract
You can arbitrarily extract page number from one or more PDF files and merger into a new PDF file;
4. Insert
You can insert one PDF file into another;
5. Extract image
You can specify the page number of PDF file, and then extract the images or convert the whole page into any other image files in specified format(png,jpeg,bmp,tiff,gif);
6. Document
You can extract text in PDF and save as txt or rtfd format;
7. Compress
You can compress PDF files making files smaller to save your valuable disk space;
8. Sort
You can randomly sequence the page number of PDF file;
9. Encrypt
You can encrypt PDF files;

Tương thích hầu hết các phiên bản macOS

PDF_Squeezer_-_PDF_Toolbox_6.1.8

www.fshare.vn/file/ZXIHMDP48KUB

PDF_Squeezer_-_PDF_Toolbox_6.1.9

www.fshare.vn/file/3B21QC6MDNXG

PDF_Squeezer_-_PDF_Toolbox_6.2.1

www.fshare.vn/file/Y7UE455XZYIG

PDF_Squeezer_-_PDF_Toolbox_6.2.4

www.fshare.vn/file/1WAETPQDDHZB

PDF_Squeezer_-_PDF_Toolbox_6.2.5

www.fshare.vn/file/D48F9NA5NHAN

PDF_Squeezer_-_PDF_Toolbox_6.2.6

www.fshare.vn/file/VVGC32URYDMS

PDF_Compressor__PDF_Toolbox_6.2.8

www.fshare.vn/file/GQ41KGBXJL15

PDF_Compressor__PDF_Toolbox_6.2.9

www.fshare.vn/file/8L16E8NCI9E1

PDF Compressor PDF Toolbox 6.3.1

www.fshare.vn/file/E44ZCGZDKHFD

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here