Oneway macone

PopClip – Trình cắt dán như trên iPhone cho Mac

19/07/2023
MAC APPLICATION
13 4

PopClip sẽ giúp người dùng sở hữu những tính năng như Cut, Copy và Paste, với một menu xuất hiện khi người dùng chọn văn bản trên máy tính Mac.

Cách sử dụng:

– Sử dụng con trỏ chuột để chọn một vài văn bản

– PopClip xuất hiện

Các tính năng chính:

– Giao diện người dùng thân thiện

– Tìm kiếm nhanh chóng trên web đối với đoạn văn bản người dùng đã chọn

– Mở đường link trang web chỉ với một lần kích

– Nhận định nghĩa của từ điển và kiểm tra lổi chính tả

– Nhỏ gọn, hoạt động nhanh và rất hữu ích.

PopClip_2021.4

www.fshare.vn/file/A4EHUM93FLHB

PopClip_2021.9

www.fshare.vn/file/L9AACLPI4PZK

PopClip_2021.10

www.fshare.vn/file/1MQI4PYICU1B

PopClip 2021.11 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/PTS69IIPTPUT

PopClip_2021.11.1

www.fshare.vn/file/U4TFEIZ9YTY3

PopClip_2022.5

www.fshare.vn/file/D8PMROUWPJCQ

PopClip 2022.12

www.fshare.vn/file/2J74OTTD5AQJ

PopClip_2023.7

www.fshare.vn/file/J3HXXO91441K

Nhấn vào đây để xem chi tiết
Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
 • ad ơi!. Popclip có bản cập nhật 1.5.8 mới rồi, ad cập nhật đi ad

  Vũ Khoa Đức 20/12/2017 10:30 Sáng Trả lời
  • Đã cập nhật

   maclife 07/01/2018 11:52 Sáng Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here