Oneway macone

PullTube – Ứng dụng tải video trên các trang chia sẻ trực tuyến

19/05/2024
BEST APP
33 3

PullTube hỗ trợ tải Video từ 2 dịch vụ lớn nhất hiện nay là Youtube và Vimeo. Phần mềm cho phép chọn chất lượng đầu ra (xem hình), thậm chí trích xuất âm thanh từ Video.

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ tải khi mạng chậm, chập chờn, hỗ trợ cả 4K (nếu youtube hỗ trợ).. là những ưu điểm của FullTube

Mình có post khác nhiều phần mềm có chức năng tải Video từ Youtube, bạn có thể kham khảo tại đây

PullTube_1.8.5.30

www.fshare.vn/file/1JFASVSZCEQ7

PullTube_1.8.5.31

www.fshare.vn/file/U1CBCH2MM257

PullTube_1.8.5.32

www.fshare.vn/file/FMLU74Q43RD8

PullTube_1.8.5.33

www.fshare.vn/file/7JS678BICZLR

Các bản cũ hơn xem tại đây

Nhấn để xem chi tiết

PullTube 0.9.7

www.fshare.vn/file/HWSZCFVUCXBK

PullTube_0.9.11

www.fshare.vn/file/4BXJKYU4Q2TN

PullTube_0.9.12

www.fshare.vn/file/772FR8KVHFEI

PullTube 0.10.5

www.fshare.vn/file/7TAOCBCH3Q45

PullTube 0.10.6

www.fshare.vn/file/GGMG54UMDOZO

PullTube 0.10.7

www.fshare.vn/file/Q41JCUYYQJ4R

PullTube 0.11.4

www.fshare.vn/file/FBXHD341JAII

PullTube 0.11.6

www.fshare.vn/file/S4X26E7KXPHZ

PullTube 0.11.10

www.fshare.vn/file/VWODI6ZA6PQD

PullTube 0.11.11

www.fshare.vn/file/FIY11QB5IUGI

PullTube 1.0.1

www.fshare.vn/file/QX6S8E2TRZFW

PullTube 1.0.2

www.fshare.vn/file/R52MQHZ7PREH

PullTube 1.0.3

www.fshare.vn/file/NQJ5UL3FMKPI

PullTube 1.0.5

www.fshare.vn/file/SMIGGNLQPZLQ

PullTube 1.0.6

www.fshare.vn/file/QDB6OKKVE2UT

PullTube 1.0.9

www.fshare.vn/file/ZYJJS4X3BZTU

PullTube 1.2

www.fshare.vn/file/7VIOJF8L148I

PullTube 1.2.1

www.fshare.vn/file/TJXRP2W3DDI4

PullTube 1.2.2

www.fshare.vn/file/J9EV2C7QVXQN

PullTube 1.2.3

www.fshare.vn/file/C34ZDKJOJE2T

PullTube 1.2.6

www.fshare.vn/file/2NRORK72GR8K

PullTube 1.2.7

www.fshare.vn/file/N4C2YDQC7NH6

PullTube 1.2.8

www.fshare.vn/file/Z5FHVNBFUPQA

PullTube 1.2.9

www.fshare.vn/file/Q2RFK9BIF9RS

PullTube_1.2.10

www.fshare.vn/file/7M95LAG3TLAC

PullTube_1.3

www.fshare.vn/file/MXMZTUHMG51G

PullTube_1.3.2

www.fshare.vn/file/6Z9ZZN1W82DE

PullTube_1.3.5

www.fshare.vn/file/IGIVL3EHWUAK

PullTube_1.3.6

www.fshare.vn/file/V86Y38LZZQDD

PullTube_1.3.8

www.fshare.vn/file/HVNBDKJPNWAF

PullTube_1.3.9

www.fshare.vn/file/BLU8AEX7WNBA

PullTube_1.4

www.fshare.vn/file/D1O2YFVXSVPO

PullTube_1.4.1

www.fshare.vn/file/M11SK8717OKH

PullTube_1.4.2

www.fshare.vn/file/HQYERGMJIPP4

PullTube_1.4.3

www.fshare.vn/file/7YZSOTS8IJYY

PullTube_1.4.4

www.fshare.vn/file/AG6762GTK2AY

PullTube_1.4.5

www.fshare.vn/file/T63NSPW7XVAJ

PullTube_1.4.6

www.fshare.vn/file/DKE2TNIDZKOE

PullTube_1.4.7

www.fshare.vn/file/TL818S1H1H3M

PullTube_1.4.8

www.fshare.vn/file/W5R54WWJPO2V

PullTube_1.4.9

www.fshare.vn/file/WJOJE41IAMZS

PullTube_1.5

www.fshare.vn/file/C7QQAU5Y38NA

PullTube_1.5.1

www.fshare.vn/file/BJIMESJZ38KX

PullTube_1.5.2

www.fshare.vn/file/O1TTE6D2X7XV

PullTube_1.5.4

www.fshare.vn/file/4AWCSNNZRLG7

PullTube_1.5.5

www.fshare.vn/file/4PZJE6E6D2XB

PullTube_1.5.6

www.fshare.vn/file/MRR7E6CXG676

PullTube_1.5.7

www.fshare.vn/file/NPC9148KS1JC

PullTube_1.5.8

www.fshare.vn/file/OB916GIVL29T

PullTube_1.5.9

www.fshare.vn/file/6E5CYJLZ1SOS

PullTube_1.5.10

www.fshare.vn/file/1ZN2YG3SFGSD

PullTube_1.5.11

www.fshare.vn/file/MSTHPTNMTY5K

PullTube_1.6

www.fshare.vn/file/3KCQEGUL6TBR

PullTube_1.6.2

www.fshare.vn/file/CLPJ9CO7NDLM

PullTube_1.6.3

www.fshare.vn/file/W3EFQ6AM11RH

PullTube_1.6.4

www.fshare.vn/file/4SFGR7E43REF

PullTube_1.6.5

www.fshare.vn/file/JYXIJVHJZ48J

PullTube_1.6.6

www.fshare.vn/file/Z6L5PUTAM4D7

PullTube_1.6.7

www.fshare.vn/file/3Q6CZPA231JF

PullTube_1.6.8

www.fshare.vn/file/IFAV9F2REGSE

PullTube_1.6.9

www.fshare.vn/file/8OFTMCICUXXJ

PullTube_1.6.10

www.fshare.vn/file/1QEFOUYYQHY5

PullTube_1.6.11

www.fshare.vn/file/ASY5J2DCFRAW

PullTube_1.6.12

www.fshare.vn/file/RPYDRHSCYKOE

PullTube 1.6.13.

www.fshare.vn/file/KM7S4X26GIVL

PullTube_1.6.14

www.fshare.vn/file/4Q3YA94LBKL1

PullTube_1.6.16

www.fshare.vn/file/9U9HE8MA6QZF

PullTube_1.6.17

www.fshare.vn/file/KKSZBBEQAYN5

PullTube_1.6.18

www.fshare.vn/file/HGLETQYABG3R

PullTube_1.6.19

www.fshare.vn/file/JR2MOB7R2P3Y

PullTube_1.6.20

www.fshare.vn/file/NA4J1B6PO2W5

PullTube 1.6.21

www.fshare.vn/file/ZJF8KYV9CMU6

PullTube_1.6.22

www.fshare.vn/file/7JVGFFKBMWDW

PullTube_1.7

www.fshare.vn/file/PVXT3NO9WKU8

PullTube_1.7.1

www.fshare.vn/file/22X7VIPO2ZJE

PullTube_1.7.2

www.fshare.vn/file/27IOLPI3NO9Z

PullTube_1.7.4

www.fshare.vn/file/AZWCLSVRW148

PullTube_1.7.5

www.fshare.vn/file/7UCXF1MPHZ91

PullTube_1.7.6

www.fshare.vn/file/UWRRD7NDKJNF

PullTube_1.7.7

www.fshare.vn/file/K5PTR2RECA6Q

PullTube 1.7.8

www.fshare.vn/file/TWU9E1MSUL6S

PullTube_1.7.9

www.fshare.vn/file/JGD7L6S53PZM

PullTube_1.7.10

www.fshare.vn/file/3KCP9WHGK7YY

PullTube_1.7.11

www.fshare.vn/file/A818S1EQ6D1S

PullTube_1.7.12

www.fshare.vn/file/QUPSIYZTUJUG

PullTube_1.7.13

www.fshare.vn/file/YV6Y39OFSFHS

PullTube_1.7.14

www.fshare.vn/file/NSQ41JCRKCO2

PullTube_1.7.15

www.fshare.vn/file/AXM1WADSJ18S

PullTube_1.7.16

www.fshare.vn/file/9148JOLLYQI5

PullTube_1.7.17

www.fshare.vn/file/RMIGGNN2YEUQ

PullTube_1.8

www.fshare.vn/file/O31O1SNKNA5O

PullTube_1.8.1

www.fshare.vn/file/4PV2DGUK4IY2

PullTube_1.8.2

www.fshare.vn/file/4PYFZG1H4R8M

PullTube_1.8.3

www.fshare.vn/file/OA6QX8YV9EZF

PullTube_1.8.3.1

www.fshare.vn/file/RURY93GOQHUI

PullTube 1.8.3.2

www.fshare.vn/file/XEVWM4EEI6Y5

PullTube_1.8.3.3

www.fshare.vn/file/32UR1H65VQQ8

PullTube_1_8_3_4

www.fshare.vn/file/G6AKRTJYZSPY

PullTube_1.8.3.5

www.fshare.vn/file/H9KVE553OYG6

PullTube_1_8_4

www.fshare.vn/file/RTHNLRQ6D44Y

PullTube 1.8.4.1

www.fshare.vn/file/SJZ4C4ATZ913

PullTube_1.8.4.2

www.fshare.vn/file/DTQZG3OXBJIO

PullTube_1.8.4.3

www.fshare.vn/file/FJ6WT4SFFNO7

PullTube 1.8.4.4

www.fshare.vn/file/63Q3X8Z358F7

PullTube_1.8.4.5

www.fshare.vn/file/TSBV5UJVJQUS

PullTube_1.8.4.6

www.fshare.vn/file/4Y6QW3EGUM83

PullTube_1_8_4_7

www.fshare.vn/file/3WZYKNDKG9PK

PullTube_1.8.4.8

www.fshare.vn/file/244X4IWRVS2O

PullTube_1.8.4.9

www.fshare.vn/file/4D7OGZBBCH65

PullTube_1.8.4.11

www.fshare.vn/file/JXQP2W3DB6PS

PullTube_1.8.4.12

www.fshare.vn/file/RVUBOA26D32Q

PullTube_1.8.4.13

www.fshare.vn/file/GZEQ7IPQ9T1G

PullTube_1.8.4.16

www.fshare.vn/file/MYO8T9GASTIS

PullTube_1.8.4.17

www.fshare.vn/file/ALUAHD49KT78

PullTube_1.8.4.18

www.fshare.vn/file/FK84PW5OP9WI

PullTube_1.8.4.19

www.fshare.vn/file/RZEP2W2C8T9H

PullTube_1.8.4.20

www.fshare.vn/file/BWAHAN5GMICW

PullTube_1.8.4.21

www.fshare.vn/file/8ZXJIQUR3TK4

PullTube_1.8.4.22

www.fshare.vn/file/T79DUVN94GPY

PullTube_1.8.4.23

www.fshare.vn/file/FUPRGPX97Y1W

PullTube_1.8.5.3

www.fshare.vn/file/O21LN6OMSSBX

PullTube_1.8.5.4

www.fshare.vn/file/H64SD8OI65TH

PullTube_1.8.5.5

www.fshare.vn/file/W6S8HIS9JNFV

PullTube_1.8.5.6

www.fshare.vn/file/TPTNLPI62H1F

PullTube_1.8.5.7

www.fshare.vn/file/2P6FEDDGX148

PullTube_1.8.5.8-fix

www.fshare.vn/file/AEVVKT8F42P3

PullTube_1.8.5.9

www.fshare.vn/file/VS3R9PKDUYYP

PullTube_1.8.5.10

www.fshare.vn/file/SBXG562I74Q4

PullTube_1.8.5.11

www.fshare.vn/file/29WJNCKGBZRK

PullTube_1.8.5.12

www.fshare.vn/file/VXRSD8PMPGSF

PullTube_1.8.5.13

www.fshare.vn/file/92B5GMF3SGNN

PullTube_1.8.5.14

www.fshare.vn/file/FPXDP8OFURX7

PullTube_1.8.5.15

www.fshare.vn/file/OLOCFSEDCCGZ

PullTube_1.8.5.16

www.fshare.vn/file/QHUL4J5PXACL

PullTube_1.8.5.18

www.fshare.vn/file/VBQFP1NYN21P

PullTube_1.8.5.19

www.fshare.vn/file/36BUY4C3578C

PullTube_1_8_5_20

www.fshare.vn/file/DA4HQYDP48IL

PullTube_1.8.5.21

www.fshare.vn/file/2X82B5HQYCKK

PullTube v1.8.5.22

www.fshare.vn/file/RSHR2Q9SWVHG

PullTube_1.8.5.23

www.fshare.vn/file/QHWUBQFMLVDW

PullTube_1.8.5.24

www.fshare.vn/file/I8BO7PLN8T79

PullTube_1.8.5.25

www.fshare.vn/file/HZA5LCLPI75S

PullTube_1.8.5.26

www.fshare.vn/file/95OO47E59IK2

PullTube v1.8.5.27

www.fshare.vn/file/OFSIS9LYPGUO

PullTube_1.8.5.28

www.fshare.vn/file/FPZNYLVBMVBM

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x