Oneway macone

RE Vision Twixtor – Plug-in cho After Effects, Final Cut Pro

29/10/2019
MAC APPLICATION
0 4
Twixtor enables you to speed up, slow down or frame rate convert your image sequences with visually stunning results. In order to achieve its unparalleled image quality, Twixtor synthesizes unique new frames by warping and interpolating frames of the original sequence..

. employing RE:Vision’s proprietary tracking technology that calculates motion for each individual pixel.The “Download” link provides the FxPlug for Final Cut Pro 7 and X, but it’s available for other NLE’s and MoGraph packages on this page.

What’s New

Version 6.0.5:

 • Fixes a bug with Motion Weighted Blend

Requirements

 • Intel
 • OS X 10.6 or later
 • OS X 10.7 or later for GPU acceleration
 • Final Cut Pro 7 or FCP X 10.0.8 or later

RE-Vision Twixtor [AE-PP] v6.2.1

www.fshare.vn/file/IMCI8EZJFASX

Twixtor_Pro_v6.2.8

www.fshare.vn/file/889985S7F8JR

Twixtor_Pro_v7.2

www.fshare.vn/file/774Q1NV9CO2Z

Twixtor_Pro_v7.3.1

www.fshare.vn/file/JKVJOKJNFVUD

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
 • Hello admin, mình tải bản 7.2 copy vào file plugin thì AE báo lỗi là files đó bị damaged và phải xoá đi mới vào được AE, lỗi này fix sao ạ

  Việt Hoàng 24/04/2020 10:29 Sáng Trả lời
  • Đọc ô chú ý đóng khung cuối các bài đi bạn

   maclife 24/04/2020 10:30 Sáng Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here