Oneway macone

Rhinoceros – Phần mềm vẽ mô hình 3D trên Mac

11/04/2024
Graphics & Design
17 3

Rhinoceros là một ứng dụng hùng vĩ có thể được sử dụng để tạo mô hình 3D cũng như hình dạng. Nó đã được trang bị một bộ công cụ mạnh mẽ và nó cung cấp cho bạn một giao diện rất thân thiện. 

Rhinoceros 6 có giao diện người dùng rất thân thiện và ấn tượng, cho phép bạn hiển thị các đối tượng từ bốn góc độ khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể có được chế độ xem Phối cảnh của bản vẽ. Tính năng này đảm bảo rằng tất cả các mặt của dự án của bạn luôn hiển thị. Phía bên trái của giao diện cho phép bạn chọn các hình dạng bạn cần sử dụng khi thiết kế như đường, vòng tròn, vòng cung, đa giác và hình elip.

Các bản mới nhất hỗ trợ từ: macOS 10.14 trở lên

Rhino_8_8.4.24044.15002

www.fshare.vn/file/49NBBDOZQCB7

Rhino_8_8.5.24072.13002

www.fshare.vn/file/VJQTONXF1NV8

Rhino_8_8.6.24101.05002

www.fshare.vn/file/V71CCFSFHWU7

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Rhinoceros 5.1

www.fshare.vn/file/719UALWE1O46

Rhinoceros 5.2

www.fshare.vn/file/26E9RVQTPP5E

Rhinoceros 5.2.4

www.fshare.vn/file/H1FTHR4ZEP5A

Rhinoceros 5.3.3

www.fshare.vn/file/KJPMSTGJ2ELI

Rhinoceros 5.5.4

www.fshare.vn/file/S662I63J61A2

Rhinoceros 6.16

www.fshare.vn/file/4EDCEMO8UDZM

Rhinoceros 6.17

www.fshare.vn/file/FAU63J76WSY9

Rhinoceros 6.18

www.fshare.vn/file/DBA4GNMWHCYM

Rhinoceros 6.19

www.fshare.vn/file/MADMQKF3W3DA

Rhinoceros_6.19.19298

www.fshare.vn/file/KBJIPQBZSPYC

Rhinoceros_6.20.19323

www.fshare.vn/file/ARQ2SIXU75TH

Rhinoceros_6.21.19349.01012

www.fshare.vn/file/GX4EGTJUFC48

Rhinoceros_6.22.20028

www.fshare.vn/file/MYOA258HGIZ6

Rhinoceros_6.23.20055

www.fshare.vn/file/7PP469HE8NCH

Rhinoceros 6.24.20079.23332

www.fshare.vn/file/GOUUJS51H2J8

Rhinoceros_6.25.20114.03572

www.fshare.vn/file/CBBAA82B5IWN

 Rhinoceros_6.26.20147.06482

www.fshare.vn/file/KS3OV5QZH663

Rhinoceros_6.27.20176

www.fshare.vn/file/S1FTMBGZEO1T

Rhinoceros_6.28.20199.17132

www.fshare.vn/file/Y6ONYMWF3X4H

Rhinoceros_6.29.20239

www.fshare.vn/file/WYTZ6NETNKM5

Rhinoceros_6.30.20288

www.fshare.vn/file/BSSD5E7JVKUA

Rhinoceros_6.31.20315

www.fshare.vn/file/I2HZA3B23YAA

Rhinoceros_7_7.0.2031

www.fshare.vn/file/4WUDW86UHL83

Rhinoceros_7_7.1.20322

www.fshare.vn/file/2B4BZSPUXT3N

Rhino_7_7.1.20343.09492

www.fshare.vn/file/23X8YYO9VE2U

Rhino_7_7.2.20343.11012

www.fshare.vn/file/AKM8YXF52OXE

Rhino 7_7.2.21012.11002

www.fshare.vn/file/PP6D48FASUNF

Rhino_7_7.2.21012.17002

www.fshare.vn/file/V9DTQX7YXJNC

Rhino_7_7.3.21012.11002

www.fshare.vn/file/R8GEDDFRD6K1

Rhino_7_7.3.21026.13002

www.fshare.vn/file/HL9ABFY816JX

Rhino_7_7.3.21039.11202

www.fshare.vn/file/BRKDRHWRWZV9

Rhino_7_7.4.21040.13002

www.fshare.vn/file/JRVUBRKDUVJR

Rhino_7_7.4.21047.11002

www.fshare.vn/file/DB6NJF9PKG8H

Rhino_7_7.3.21053.23032

www.fshare.vn/file/5HNJGD9T63MN

Rhino_7_7.4.21078.01002

www.fshare.vn/file/ZP7MBCH65VS1

Rhino_7_7.5.21100.03002

www.fshare.vn/file/UZ6L5NLQNQGS

Rhino_7_7.6.21124.09002

www.fshare.vn/file/FUPQB21RGQ2Q

Rhino_7_7.6.21127.19002

www.fshare.vn/file/SZCDMPDI5VSY

Rhino_7_7.7.21145.13002

www.fshare.vn/file/SWT763KAH9N5

Rhino_7_7.8.21196.05002

www.fshare.vn/file/PQC7RWZ1UXWE

Rhino 7 7.9.21222.15002

www.fshare.vn/file/JL6OP7M96QW5

Rhino_7_7.10.21256.17002

www.fshare.vn/file/K883KAFYBESH

Rhino 7 7.11.21285.13002

www.fshare.vn/file/KUCSPV16IR2N

Rhino_7_7.11.21293.09002

www.fshare.vn/file/3NRJ719ZXF2Q

Rhino_7_7.12.21313.06342

www.fshare.vn/file/Y4EEGUMCKJNF

Rhino_7_7.13.21334.13002

www.fshare.vn/file/VING3SFGR553

Rhino_7_7.13.21348.13002

www.fshare.vn/file/I79DUS9LXLXN

Rhino_7_7.14.21348.13002

www.fshare.vn/file/73NPC9ZXG7BR

Rhino_7_7.14.22010.17002

www.fshare.vn/file/C2XDNZN2ZLNA

Rhino_7_7.15.22039.13002

www.fshare.vn/file/2UTCU2GR9OCG

Rhino_7_7.16.22061.03002

www.fshare.vn/file/28PNUY37FD8T

Rhino_7_7_17_22081_03002

www.fshare.vn/file/ERGQ1NWCQEJ6

Rhino_7_7.17.22102.05002

www.fshare.vn/file/7F9PLJPKHFEE

Rhino_7_7.18.22124.03002

www.fshare.vn/file/63P3X95QX815

Rhino_7_7.18.22145.08132

www.fshare.vn/file/YG2MQJ6XZWAD

Rhino_7_7.19.22150.13002

www.fshare.vn/file/JOLKT4UNEQ9R

Rhino_7_7.19.22165.13002

www.fshare.vn/file/WVGBXG8IL5NN

Rhino_7_7.19.22180.09002

www.fshare.vn/file/N1YICXEW3CA4

Rhinoceros 7.21.22193.09002

www.fshare.vn/file/WVE2RIVOFUPQ

Rhinoceros 7.21.22208.13002

www.fshare.vn/file/3NQI2HXZW9CK

Rhinoceros_7_22_22221_05002

www.fshare.vn/file/DGTK2CB7UCXF

Rhinoceros 7.22.22234.14402

www.fshare.vn/file/MYPCDLJOG1H3

Rhinoceros 7.22.22245.17002

www.fshare.vn/file/4TK5MJJRW15A

Rhino_7_7.23.22255.07002

www.fshare.vn/file/27L6PUUE4677

Rhinoceros v7.23.22275.09002

www.fshare.vn/file/73I2GUOLLWKS

Rhino_7_7.23.22282.13002

www.fshare.vn/file/YPDFP43UQVUE

Rhinoceros 7.24.22290.19002

www.fshare.vn/file/O6JZ1W7Y1XBJ

Rhinoceros 7.24.22297.11002

www.fshare.vn/file/6VKZ1SQX84LC

Rhinoceros_7.24.22301.23002

www.fshare.vn/file/NROTR3VTBQJ7

Rhinoceros_7_25_22313_11002_RC

www.fshare.vn/file/Q5BTY11P8PLM

Rhino_7_7.25.22321.17002

www.fshare.vn/file/1PA1ZMU4R8IP

Rhino_7_7.25.22326.19002

www.fshare.vn/file/HBWDTS7DZJE7

Rhinoceros_7_26_22348_01002

www.fshare.vn/file/NZRMH8HEDB8Y

Rhino_7_7.27.23009.13002

www.fshare.vn/file/6QVZ21O1SOSL

Rhinoceros 7.27.23013.15002 RC

www.fshare.vn/file/Y95ONYN38JS5

Rhinoceros 7.27.23032.13002 RC

www.fshare.vn/file/HTFFI3LG69JO

Rhino_7_7.27.23032.13002

www.fshare.vn/file/7S4URX4IWRUP

Rhinoceros_7_28_23051_01002

www.fshare.vn/file/VF8LYV5R8KT6

Rhinoceros 7.28.23058.03002 RC

www.fshare.vn/file/XG8IJZZTR7BR

Rhinoceros 7.28.23058.03002

www.fshare.vn/file/5NICW73I1B7T

Rhinoceros 7.29.23093.19002 RC

www.fshare.vn/file/7VINGZEP44YA

Rhinoceros 7.29.23107.03002 RC

www.fshare.vn/file/2UVJT662I3MK

Rhino_7_7.30.23125.15002.

www.fshare.vn/file/PJ8899ACJIMC

Rhino_7_7.30.23163.13002

www.fshare.vn/file/JZ1XADQ9T4UN

Rhino_7_7.31.23166.15002

www.fshare.vn/file/QX7VKWM6MBG2

Rhino_7_7.32.23191.11002

www.fshare.vn/file/B1ZO33X8YYMX

Rhino_7_7.32.23199.07002

www.fshare.vn/file/17MBETMEURZF

Rhino 7 v7.32.23215.19002

www.fshare.vn/file/89ADQC8T774P

Rhino_7_7.32.23221.10242

www.fshare.vn/file/HLAFX6PSK84N

Rhino_7_7.33.23248.13002

www.fshare.vn/file/6S7BO8RY815E

Rhino_7_7.34.23267.11002

www.fshare.vn/file/QB1YICW86UJT

Rhino_8_8.0.23304.09002

www.fshare.vn/file/341KHHPSLCO4

Rhino_8_8.1.23325.13002

www.fshare.vn/file/BN49NBCGZEQ7

Rhino_8_8.3.24009.15002

www.fshare.vn/file/B6NIAOA39T3N

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
9
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x