Oneway macone

Scrutiny – Bộ công cụ giúp tối ưu hóa Website

03/04/2024
Developer
10 3

Scrutiny for Mac là một phần mềm hữu ích và dễ sử dụng, giúp người dùng kiểm tra các liên kết web rất hiệu quả. Nếu bạn đang tìm kiếm một phần mềm để cải thiện chất lượng trang web của mình cũng như tăng thứ hạng của nó trên các công cụ tìm kiếm thì Scrutiny chính là giải pháp lý tưởng dành cho bạn.

Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ xác minh tính hợp lệ của HTML, tạo một sitemap XML, kiểm tra các đặc tính SEO như: tiêu đề trang, mô tả meta, tiêu đề và từ khóa. Hơn nữa, Scrutiny còn cải thiện chất lượng trang web của bạn, tăng SEO và mang lại một trải nghiệm lướt web thú vị cho người dùng.

Tính năng chính của Scrutiny cho Mac

 • Tốc độ xử lý các trang web lớn nhanh gấp 4 lần mà không làm chậm hiệu suất của chúng.
 • Quét trang web, kiểm tra các link bên trong và bên ngoài web cũng như hình ảnh được sử dụng.
 • Nhiều tùy chọn có thể được lên lịch một cách tự động.
 • Kiểm tra khả năng tải của mỗi trang web để tìm ra những yếu tố khiến cho nó chạy chậm.
 • Xem kích thước tập tin lúc được nén và chưa được nén, từ đó dễ dàng thấy được lợi ích của dịch vụ gzip trên máy chủ.
 • Tạo một sitemap XML sao cho phù hợp với giao thức tiêu chuẩn để đăng lên các công cụ tìm kiếm.
 • Kiểm tra địa chỉ HTML của bạn bằng cách sử dụng W3C HTML Validator (Công cụ kiểm tra độ xác thực của HTML).
 • Làm nổi bật các vấn đề liên quan đến SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) như: Thiếu tiêu đề trang, mô tả meta, tiêu đề bài và từ khóa.
 • Làm nổi bật các bản sao tức là những cái có nội dung giống nhau nhưng có địa chỉ url khác nhau.
 • Cung cấp nhiều tùy chọn xuất bao gồm: Báo cáo đầy đủ, sitemap xml…
 • Quản lý nhiều trang web nếu muốn với các thiết lập khác nhau cho mỗi trang.
 • Xem tiến trình thông qua một biểu tượng dock.
 • Được sử dụng phổ biến bởi các cá nhân và tập đoàn lớn.
 • Cải thiện chất lượng trang web và tăng xếp hạng trên các trang công cụ tìm kiếm.

Scrutiny_12.8.4

www.fshare.vn/file/ZICV7Y1WAEVX

Scrutiny_12.8.9

www.fshare.vn/file/MSTGLCLPI4SD

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Scrutiny_8_8.1.9

www.fshare.vn/file/BG4VS4UPQ9U7

Scrutiny 8.1.15

www.fshare.vn/file/OTR4ZEQ9PKE1

Scrutiny 8.1.16

www.fshare.vn/file/A5IXT3NSR41K

Scrutiny 8.1.18

www.fshare.vn/file/CFURX6PSK6WR

Scrutiny 8.2.0

www.fshare.vn/file/K82CB7UE6BTY

Scrutiny 8.2.4

www.fshare.vn/file/DKF3YBDLOA4E

Scrutiny 8.3.0

www.fshare.vn/file/GY815BWCRHTE

Scrutiny 8.3.2

www.fshare.vn/file/XCLPH1CGWXQL

Scrutiny 8.3.8

www.fshare.vn/file/RVS1H3Q7GFIY

Scrutiny 8.3.9

www.fshare.vn/file/EJ871B8UE59I

Scrutiny 8.4.0

www.fshare.vn/file/2V16GIXU6Z9Y

Scrutiny 8.4.1

www.fshare.vn/file/5R69JOG1I8CQ

Scrutiny 9.1.1

www.fshare.vn/file/1V4LCMVAHCWB

Scrutiny 9.2.2

www.fshare.vn/file/5GJ1B7R1I64R

Scrutiny 9.3.3

www.fshare.vn/file/HK4J6Y23X83E

Scrutiny 9.3.5

www.fshare.vn/file/JUCV3K9AETRZ

Scrutiny_9_9.3.6

www.fshare.vn/file/W6S8GD6JUE7H

Scrutiny_9_9.4.0

www.fshare.vn/file/IHJ18RY7S65Y

Scrutiny_9_9.4.1

www.fshare.vn/file/ZMU4PXBG2NTV

Scrutiny_9_9.4.3

www.fshare.vn/file/TZ9YTWT75WUB

Scrutiny_9_9.4.4

www.fshare.vn/file/N39NCGZB94K6

Scrutiny_9_9.5.1

www.fshare.vn/file/SGORJ5SCYJHM

Scrutiny_9_9.5.5

www.fshare.vn/file/DNYJL3B39OGW

Scrutiny_9_9.5.6

www.fshare.vn/file/C3579G7DXETO

Scrutiny_9_9.5.7

www.fshare.vn/file/J5UL3EHVRVUC

Scrutiny_9_9.5.8

www.fshare.vn/file/1QAXJMA7XSXY

Scrutiny_9_9.6.0

www.fshare.vn/file/EV29T761CCFU

Scrutiny_9_9.6.1

www.fshare.vn/file/9ZXIE9SX25CY

Scrutiny_9_9.6.2

www.fshare.vn/file/E6D4562JAKOH

Scrutiny_9_9.6.4

www.fshare.vn/file/ETOMSSEA1ZLO

Scrutiny_9_9.6.6

www.fshare.vn/file/7S65Y4GK885T

Scrutiny_9_9.6.7

www.fshare.vn/file/9IGGNN21P6HO

Scrutiny_9_9.7.1

www.fshare.vn/file/69JPMPGVS2LL

Scrutiny_9_9.7.2

www.fshare.vn/file/ACIAO9WM1ZP9

Scrutiny_9_9.8.0

www.fshare.vn/file/TVNBEP441GZA

 Scrutiny 9 9.8.4

www.fshare.vn/file/IWRTK5PSOO5D

Scrutiny_9_9.9.0

www.fshare.vn/file/QOWBHAM23ZJC

Scrutiny_9_9.10.0

www.fshare.vn/file/YTZ912XCIAM3

Scrutiny_9_9.11.0

www.fshare.vn/file/YSSD457AKOH4

Scrutiny_9_9.12.2

www.fshare.vn/file/UCSPW5R4W28P

Scrutiny_9_9.13.0

www.fshare.vn/file/LDRIZ6JZ1W83

Scrutiny_9_9.13.2

www.fshare.vn/file/W3DDENQKBJIQ

Scrutiny_9_9.13.3

www.fshare.vn/file/MBCKIMACIBQJ

Scrutiny_9_9.14.3

www.fshare.vn/file/BQHVS1HZDJDV

Scrutiny_10_10.0.3

www.fshare.vn/file/FIZ5HPUVJT9H

Scrutiny_10_10.0.5

www.fshare.vn/file/NIAO8VF6D1SO

Scrutiny_10_10.1.0

www.fshare.vn/file/65Y5JXWE1LQL

Scrutiny_10_10.2.0

www.fshare.vn/file/85PV16IQYDO2

Scrutiny_10_10.3.0

www.fshare.vn/file/1ZQEGVRVVFAV

Scrutiny_10_10.3.1

www.fshare.vn/file/I73NO6L6TD44

Scrutiny_10_10.3.3

www.fshare.vn/file/WPI4UK3GPX85

Scrutiny_10_10.3.5

www.fshare.vn/file/5BWAH8E2TOP7

Scrutiny_10_10.3.6

www.fshare.vn/file/2YG3RC33ZFWY

Scrutiny_10_10.3.8

www.fshare.vn/file/P468BN23ZFUS

Scrutiny_10_10.3.9

www.fshare.vn/file/O5CYLRTHR2O2

Scrutiny_10_10.3.11

www.fshare.vn/file/MIGHR2RFI3J9

crutiny_10_10.3.12 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/NTVPMPFQ7GGM

Scrutiny_10_10.3.14

www.fshare.vn/file/UXVBMWG9LZYH

Scrutiny_10_10.3.16

www.fshare.vn/file/YQKEYETOMSVS

Scrutiny_10_10.4.0

www.fshare.vn/file/GHS9N8UDZMVB

Scrutiny_10_10.4.1

www.fshare.vn/file/4FI1A5J2CBBB

Scrutiny_10_10.4.3

www.fshare.vn/file/J2GSFEFOV3IZ

Scrutiny_10_10.4.4

www.fshare.vn/file/DEOV6UIPRHUK

Scrutiny_10_10.4.6

www.fshare.vn/file/8LZZN22UUE5B

Scrutiny_10_10.4.7

www.fshare.vn/file/EW5OO4BV75R8

Scrutiny_10_10.4.8

www.fshare.vn/file/QUPTPREHY6K6

Scrutiny_10_10.4.9

www.fshare.vn/file/OO6FFLDSK71B

Scrutiny_10_10.4.10

www.fshare.vn/file/7JWPGWWKS1JA

Scrutiny_10_10.4.11

www.fshare.vn/file/1YFZGZCEO2UV

Scrutiny_10_10.4.12

www.fshare.vn/file/IIS4VT789BKO

Scrutiny_10_10.4.13

www.fshare.vn/file/ICWAG2OYKOCH

Scrutiny_10_10.4.14

www.fshare.vn/file/KBJIONXG9JOK

Scrutiny_10_10.4.15

www.fshare.vn/file/DI63NO6L6S55

Scrutiny_10_10.4.16

www.fshare.vn/file/63P1O5D4551G

Scrutiny_12.3.12

www.fshare.vn/file/N5HPTR53Q7HL

Scrutiny_12.3.13

www.fshare.vn/file/TS8JQREGR7E7

Scrutiny 12.3.14

www.fshare.vn/file/QKBKNBAA7YWD

Scrutiny 12.3.15

www.fshare.vn/file/6L982CA3AVDV

Scrutiny_12.3.16

www.fshare.vn/file/PFOXEW2B259L

Scrutiny 12.4.0

www.fshare.vn/file/BQI1B8VJPQB1

Scrutiny 12.4.1

www.fshare.vn/file/LBFWZ1TTE7IN

Scrutiny 12.4.2

www.fshare.vn/file/ZBBCIAJKZYN3

Scrutiny 12.4.3

www.fshare.vn/file/4YA6OP9T6Z92

Scrutiny_12.4.4

www.fshare.vn/file/MLU9DSMG7AJN

Scrutiny_12.4.7

www.fshare.vn/file/53RASX11RI1A

Scrutiny 12.5.1

www.fshare.vn/file/42LN7PP5CXF2

Scrutiny_12.5.2

www.fshare.vn/file/A7TAN7QTOLOE

Scrutiny_12.5.3

www.fshare.vn/file/CQFMJJT8F54Y

Scrutiny_12.6.0

www.fshare.vn/file/2O2V2B4C5D4A

Scrutiny_12.6.1

www.fshare.vn/file/QKCP8QTJZ5EB

Scrutiny_12.6.2

www.fshare.vn/file/UHK3FNRI2GUM

Scrutiny 12.6.4

www.fshare.vn/file/QGSBYKOFSHR6

Scrutiny 12.7.0

www.fshare.vn/file/YYN5FHUM7UGF

Scrutiny_12.7.1

www.fshare.vn/file/NV5SBXHBV719

Scrutiny 12.7.2

www.fshare.vn/file/GGMIGEFLIIQV

Scrutiny_12.7.4

www.fshare.vn/file/9ODKE2SJ3J72

Scrutiny_12.7.6

www.fshare.vn/file/KS1FRATZCDI9

Scrutiny_12.7.7

www.fshare.vn/file/M8YYMYN4BYN3

Scrutiny_12.7.8

www.fshare.vn/file/TGLADQB1ZLQM

Scrutiny_12.7.9

www.fshare.vn/file/KVE42NW99BID

Scrutiny_12.7.10

www.fshare.vn/file/KSZEQ8OGX4GO

Scrutiny_12.7.11

www.fshare.vn/file/FBYO9VGD8QSF

Scrutiny_12.7.12

www.fshare.vn/file/SXZYJKVGEC9Z

Scrutiny_12.8.0

www.fshare.vn/file/ZXEVZ47GD9U9

Scrutiny_12.8.1

www.fshare.vn/file/CRKAG7AJNEQ7

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
2
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x