Oneway macone

Smart Disk Image Utilities – Tất cả công cụ về “Disk Image”

16/03/2023
MAC APPLICATION
2 0

Smart Disk Image Utilities là một công cụ “disk image tool” mạnh mẽ, bao gồm: creating disk image, converting disk image, burning disk image, erasing disc, Builds Universal Disc Format (Mấy từ trên dịch nó chuối quá nên ko biết dịch sao luôn)

Create Disk Image

 • [1] Supported disk image format(Resource files containing .vob are not supported):
 • iso,dmg,img,sparsebundle,sparseimage,cdr
 • [2] The types of iso support include:
 • ISO9660,Joliet extensions to ISO9660,UDF 1.02,UDF 1.50
 • [3] The types of dmg support include:
 • UDRO – UDIF read-only image
 • UDCO – UDIF ADC-compressed image
 • UDZO – UDIF zlib-compressed image
 • UDBZ – UDIF bzip2-compressed image
 • ULFO – compressed (lzfse)
 • ULMO – compressed (lzma)
 • UFBI – UDIF entire image with MD5 checksum
 • IPOD – iPod image
 • UDxx – UDIF stub image
 • UDRW – UDIF read/write image
 • [4] The types of img support include:
 • RdWr – NDIF read/write
 • Rdxx – NDIF read-only image
 • ROCo – NDIF compressed image
 • Rken – NDIF compressed
 • [5] The types of sparsebundle support include:
 • UDSB – SPARSEBUNDLE (grows with content; bundle-backed; .sparsebundle format)
 • [6] The types of sparseimage support include:
 • UDSP – SPARSE (grows with content) (.sparseimage format)
 • [7] The types of cdr support include:
 • UDTO – DVD/CD-R master for export

Convert Disk Image

 • [1] Convert Disk Image(iso,dmg,img,sparsebundle,sparseimage,cdr) to specified format(iso,dmg,img,sparsebundle,sparseimage,cdr);
 • [2] Such as convert ISO to DMG, or convert DMG to ISO and so on.

Burn Disk Image

 • [1] Burn .iso(.dmg/.cue/.doc) to CD/DVD/HD-DVD/Blu-ray discs;
 • [2] Erase CD-RW and DVD-RW discs;
 • [3] The following disc types are supported:
 • CD-ROM
 • CD-R
 • CD-RW
 • DVD-ROM
 • DVD-R
 • DVD-R DL
 • DVD-R Double Layer
 • DVD-RW
 • DVD-RW DL
 • DVD-RAM
 • DVD R
 • DVD R DL
 • DVD R Double Layer
 • DVD RW
 • DVD RW DL
 • HD DVD-ROM
 • HD DVD-R
 • HD DVD-R DL
 • HD DVD-RAM
 • HD DVD-RW
 • HD DVD-RW DL
 • BD-ROM
 • BD-R
 • BD-RE
 • BD-R DL

Builds Universal Disc Format

 • [1] Support UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、UDF2.60;
 • [2] Support the type of the media include:
 • blk (block device)
 • var-packet (varible size packet writing)
 • fix-packet (fixed size packet writing)
 • pow (pseudo overwrite)
 • [3] Support the access type of the partition:
 • OW (overwrite)
 • WO (writeonce)
 • POW (pseudo overwrite)

Tương thích: macOS 10.12 or later

Smart_Disk_Image_Utilities_2.0.8

www.fshare.vn/file/RK873HUMBGZB

Smart Disk Image Utilities 2.0.9

www.fshare.vn/file/MIFC6L5NMU73

Smart Disk Image Utilities 2.1.0

www.fshare.vn/file/FRAU5UK29UAI

Smart_Disk_Image_Utilities_2.1.1

www.fshare.vn/file/AROWABG4VUBO

Smart_Disk_Image_Utilities_2.2.0

www.fshare.vn/file/DLKSY7VHHOQE

Smart Disk Image Utilities 3.0.0

www.fshare.vn/file/KS2LJNERB21R

Smart Disk Image Utilities 3.0.1

www.fshare.vn/file/7WODMPGSC1V4

Smart Disk Image Utilities 3.0.2

www.fshare.vn/file/K6VL5MH78DV1

Smart Disk Image Utilities 3.0.4

www.fshare.vn/file/8AJHJYXLS1EM

Smart Disk Image Utilities 3.0.5

www.fshare.vn/file/YQLEZKINESJ2

Smart Disk Image Utilities 3.1.0

www.fshare.vn/file/5XXLVE2URZEP

Smart Disk Image Utilities 3.1.1

www.fshare.vn/file/CQDCA8XRSEAZ

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x