Oneway macone

STATA 14 – 15 cho Mac – Phần mềm học kinh tế lượng và thống kê

22/10/2019
MAC APPLICATION
7 10

STATA là một bộ chương trình sử dụng trong Kinh tế Lượng và thống kê. STATA sử dụng các lệnh trực tiếp, có thể vào mỗi lệnh ở một thời điểm để thực hiện (chế độ này được người mới bắt đầu ưa thích) hoặc có thể soạn thảo thành một chương trình bao gồm nhiều lệnh cho một nhiệm vụ và thực hiện cùng một lúc.

Hiện nay phần mềm STATA đang được sử dụng rất nhiều vào phân tích dữ liệu.  Với việc cập nhật liên tục các chức năng mới, STATA đang trở thành công cụ mạnh trong phân tích dữ liệu cùng với các phần mềm khác như phần mềm EVIEWS, phần mềm SPSS, phần mềm R

Phần mềm được viết bằng C, có thể chạy trên Windows, Mac OS X, Unix, Linux.

STATA cho phép:

 • Quản lí dữ liệu
 • Phân tích thống kê
 • Đồ họa
 • Mô phỏng
 • Hiệu chỉnh chức năng

Mt s chú ý khi s dng phn mm STATA:

 • Số liệu trong file Excel phải được lưu dưới dạng Number trước khi chuyển số liệu sang STATA;
 • Các câu lệnh trong STATA được viết bằng chữ thường;
 • Kết thúc câu lệnh bằng phím Enter;
 • Các biến trong câu lệnh cách nhau bởi một khoảng trắng;
 • Đối với tên biến, STATA phân biệt chữ viết hoa với chữ viết thường;
 • Các tùy chọn được ký hiệu trong dấu ngoặc vuông []. Các tùy chọn này có thể có hoặc không trong câu lệnh. Các tham số bắt buộc (tên biến) được đặt trong dấu ngoặc <>. Các câu lệnh sẽ không thực hiện được nếu các tham số bắt buộc này không được khai báo;
 • Một số lệnh STATA cho phép viết tắt. Ví dụ như lệnh generate có thể viết tắt là gen. Trong phần hướng dẫn này, phần gạch chân dưới cú pháp của câu lệnh là cú pháp viết tắt của câu lệnh đó;
 • Khi phân tích số liệu trên phần mềm STATA, nếu bạn đọc muốn lưu các thao tác thực hiện lệnh và kết quả phân tích thì thực hiện các bước sau: File / Log / Begin…; Khi bạn đọc muốn kết thúc quá trình lưu thao tác thực hiện lệnh và kết quả phân tích thì thực hiện các bước sau: File / Log / Close;
 • Trong STATA, cài đặt lệnh mới với cú pháp: findit <tên lnh cn cài đt>.

Chú ý: Không được update ứng dụng nếu có thông báo update

Hướng dẫn cài đặt có trong file tải về

Stata MP 14.1

www.fshare.vn/file/EYAACLOELJMA

Stata MP 15.1

www.fshare.vn/file/PNTVOH3Q6CZL

Update cách cài Cr4ck Stata 15 [Ai trước đó tải file .ZIp thì tải lại nha]

– Sau khi tải về, chạy file DMG và kéo thư mục Stata vào Application

– Mở Terminal chạy 2 lệnh sau:

chmod +x "/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp"
chmod +x "/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/StataMP"

Như hình

Mở lên lần đầu chọn như hình:

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
23
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x