Goka macone

SwitchResX – Tiện ích thay đổi độ phân giải màn hình, bật HiDPI…

18/09/2023
BEST APP
8 5

SwitchResX là một chương trình giúp bạn quản lý độ phân giải của tất cả các màn hình. Bạn có thể truy cập vào độ phân giải của tất cả các màn hình trong một menu đơn giản và có thể tùy chỉnh.

SwitchResX kết hợp các các tính năng liên quan tới Monitor Resolution, Monitor BitDepth, và Video Mirroring vào một tiện ích duy nhất.

Một số tính năng của SwitchResX:

  • Bạn có thể đưa ra và sử dụng nhiều độ phân giải cho card video của bạn, có thể kích hoạt và sử dụng chúng với 1 cú click
  • Tạo ra các độ phân giải mà macOS không có sẵn.
  • Bạn có thể gán độ phân giải hiển thị cho từng ứng dụng riêng, điều này cực kỳ hữu ích với các game hoặc khi kết hợp giữa công việc văn phòng và đồ họa

Tương thích: OS X 10.11 or later, 64-bit processor

SwitchResX 4.13.1

www.fshare.vn/file/XN7QVVGEEI2J

SwitchResX v4.13.2

www.fshare.vn/file/FIY11RJ3HWVE

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết
Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • Đúng cái đang cần :D, cám ơn huynh đệ

    Chính 08/10/2020 10:00 Sáng Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here