Oneway macone

Tipard All Music Converter – Ứng dụng chuyển đổi qua lại hầu hết các định dạng âm thanh

19/01/2023
MAC APPLICATION
1 0

All Music Converter là phần mềm hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa các định dạng âm thanh khác nhau như: MP3, M4A, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, OGG và Apple Lossless (ALAC) … . Phần mềm cũng hỗ trợ trích xuất âm thanh từ file MP4.
Phần mềm nhỏ gọn, hỗ trợ đa số các định dạng âm thanh mà không làm giảm chất lượng.

Tipard_All_Music_Converter_9.1.20.97409

www.fshare.vn/file/MPENQHY4EDEJ

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • Update phiên bản mới nhất đi ad ơi. Thanks!!!

    Nhan 20/04/2019 7:05 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here