Goka macone

Tổng hợp Link tải các phiên bản macOS Monterey 12 từ Server Apple

28/01/2023
Bộ cài đặt Mac
20 3

Post này này tổng hợp link tải tất cả các phiên bản macOS Monterey từ Server Apple để AE có thể tự tải bộ cài chính hãng cho riêng mình:

* Tổng hợp link tải macOS Monterey từ Server Apple

macOS Monterey Download Ver Build Avail? Date
InstallAssistant.pkg 12.6
21G115 YES
13/9/2022
InstallAssistant.pkg 12.5.1
21G83 YES
18/8/2022
InstallAssistant.pkg
12.5
21G72 YES
21/07/2022
InstallAssistant.pkg 12.4
21F79 YES
16/5/2022
InstallAssistant.pkg 12.3.1
21E258 YES 31/03/2022
InstallAssistant.pkg 12.3
21E230 YES
15/03/2022
InstallAssistant.pkg 12.2.1
21D62 YES
10/02/2022
InstallAssistant.pkg 12.2
21D48 YES
26/12/2022
InstallAssistant.pkg 12.1 21C52 YES 13/12/2021
InstallAssistant.pkg 12.0.1
21A559 YES
25/10/2021
InstallAssistant.pkg 12.6.3
21G419 YES
23/1/2023

 

Sau khi tải về các bạn sẽ được file tên là: InstallAssistant.pkg, chạy file này sẽ tự động tạo ra 1 file Install macOS Monterey.app nằm trong Application

Tạo bộ cài: Erase USB (trên 16GB) định dạng MacOS Extended (Journaled) với tên Untitled. Sau đó chạy lệnh sau đây để tạo bộ cài.

sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled

Bài hướng dẫn chi tiết hơn tại đây

Link tải file IPSW Firmware Files [File IPSW chỉ dùng để cài lại macOS trên M1 sạch nhất như hướng dẫn ở đây]

macOS Monterey 12 IPSW Download Links Signed Release Date
UniversalMac_12.6.1_21G217_Restore.ipsw YES
01/11/2022
UniversalMac_12.6_21G115_Restore.ipsw YES
13/9/2022
UniversalMac_12.5.1_21G83_Restore.ipsw YES
18/8/2022
UniversalMac_12.5_21G72_Restore.ipsw YES
21/07/2022
UniversalMac_12.4_21F79_Restore.ipsw YES
16/05/2022
UniversalMac_12.3.1_21E258_Restore.ipsw YES
31/3/2022
UniversalMac_12.3_21E230_Restore.ipsw YES
15/03/2022
UniversalMac_12.2.1_21D62_Restore.ipsw YES
10/02/2022
UniversalMac_12.2_21D49_Restore.ipsw YES
26/12/2022
UniversalMac_12.1_21C52_Restore.ipsw YES
13/12/2021
UniversalMac_12.0.1_21A559_Restore.ipsw YES
25/10/2021
UniversalMac_12.0_21A558_Restore.ipsw YES 18/10/2021

 

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender
Comments
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x