Goka macone

uDock – Lưu các ứng dụng hay dùng trong icon trên Menubar

19/09/2023
Lifestyle
4 0

Không biết diễn tả ứng dụng này thế nào cho dễ hiểu, nhưng đại khái là với nó, ae có thể lưu một số ứng dụng hay dùng tương tự như hay lưu trên thanh dock, thành 1 icon trên Menubar, khi cần có thể truy suất rất nhanh.

Tính năng chính:

  • Working in the system toolbar it is almost invisible and always ready when you need it.
  • Use a keyboard shortcut or mouse hotspot to activate μDock.
  • Running processes and all your drives are easily accessible.
  • Add tabs to keep your applications, documents, music and folders.
  • Define and combine hotkeys with applications, documents and folders to instantly open your favorite file with a keyboard shortcut.
  • μDock is an advanced and configurable dock for Mac.

Tương thích: macOS 10.13 or later

Link App Store: apps.apple.com/app/udock/id1563545181

uDock_3.7.2_(37201)

www.fshare.vn/file/YVAHBU2HWUCS

uDock_3.7.5_(37501)

www.fshare.vn/file/52JAIHNG4UQS

Các bản cũ hơn

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here