Oneway macone

Wondershare UniConvertor for Mac – Trình chuyển đổi Video chuyên nghiệp

08/06/2024
BEST APP
10 1

UniConverterWondershare UniConverter (trước đây gọi là Wondershare Video Converter Ultimate) là một công cụ chuyển đổi đa phương tiện chuyên nghiệp

. Bằng cách sử dụng UniConverter, bạn có thể tải xuống các tệp âm thanh và video từ internet, chuyển đổi chúng sang các định dạng khác, ghi lại các hoạt động trên màn hình với âm thanh, ghi và truyền phương tiện vào Thiết bị iOS và Android của bạn. Nó có mọi thứ bạn cần để chuyển đổi tập tin đa phương tiện, thậm chí bạn có thể điều chỉnh từng phần của tập tin âm thanh và video. Chương trình này hỗ trợ hàng ngàn định dạng phương tiện, chất lượng đầy đủ, chuyển đổi video tốc độ cao và hơn thế nữa. 

 • Batch processing for editing media files
 • Support for more than 1000 media formats
 • Full quality with high speed conversion
 • Easy-to-use and fast basic video editor
 • Customize with advanced editing features
 • Support up-to 4K/UHD videos, and many more.
 • Download video from popular video websites
 • Convert media to compatible media formats
 • Create and edit DVD files in an easy way
 • Convert any media format (with options)
 • Fix video metadata and convert to VR format
 • And so much more.

Wondershare_UniConverter_15_15.5.3.955_i

www.fshare.vn/file/M36CV6WQRDAZ

Wondershare_UniConverter_15_15.5.3.956_ARM

www.fshare.vn/file/WZXF3TNID2UW

Wondershare_UniConverter_15_15.5.4.980_ARM

www.fshare.vn/file/WBJKUE3YCIAK

Wondershare_UniConverter_15_15.5.4.979_i

www.fshare.vn/file/QUUE454UOMTV

Wondershare_UniConverter_15_15.5.5.992_ARM

www.fshare.vn/file/VNFX27L6QW2A

Wondershare_UniConverter_15_15.5.5.991_i

www.fshare.vn/file/EP2UUGEDGTGK

Wondershare_UniConverter_15_15.5.6.37_ARM

www.fshare.vn/file/U3LF5789CMU6

Wondershare_UniConverter_15_15.5.6.3_Intel

www.fshare.vn/file/OFR9OGVRX7UE

Wondershare_UniConverter_15_15.5.8.128_ARM

www.fshare.vn/file/R67BMYPFMLWG

Wondershare_UniConverter_15_15.5.8.127_i

www.fshare.vn/file/5BXG68CRLEW5

Wondershare_UniConverter_15_15.5.9.163_ARM

www.fshare.vn/file/X4GPUXWEYG1I

Wondershare_UniConverter_15_15.5.9.162_Intel

www.fshare.vn/file/FZJGBWDV2C9Y

Wondershare_UniConverter_15_15.5.10.178_intel

www.fshare.vn/file/UCXCO2ZJHJYZ

Wondershare_UniConverter_15_15.5.10.179_ARM

www.fshare.vn/file/T8F7GD8S2LHF

Wondershare_UniConverter_15_15.5.12.211

www.fshare.vn/file/XWHD6FDCCBDN

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào để xem chi tiết

Wondershare_UniConverter_for_Mac_v10.5.0.8

www.fshare.vn/file/3P43TNH675WS

Wondershare_UniConverter_11.1.1.2

www.fshare.vn/file/T2J9CP7OH3RA

Wondershare UniConverter for Mac v11.5.0.0

www.fshare.vn/file/6JYYO9VE2SK5

Wondershare UniConverter for Mac 11.5.0.8

www.fshare.vn/file/XBICXG3SGKAD

Wondershare UniConverter_11.5.1.14

www.fshare.vn/file/LJNCIAJNCFWY

Wondershare UniConverter 11.6.6.21

www.fshare.vn/file/RX12ZJD1QC6K

Wondershare.Uniconverter.for.Mac.v11.6.7.5

www.fshare.vn/file/JHK5NMVAIE7H

Wondershare_UniConverter_12.0.1.3

www.fshare.vn/file/CLOCGX28QNTX

Wondershare_UniConverter_v12.0.2.5

www.fshare.vn/file/K71AZYHAM4EC

Wondershare_UniConverter_12.0.3.17

www.fshare.vn/file/SZBDLLYQKEW5

Wondershare_UniConverter_12.0.5.8

www.fshare.vn/file/258JPMRPW83H

Wondershare_UniConverter_12.0.5.11

www.fshare.vn/file/HOMV873KCQC7

Wondershare_UniConverter_12.0.6

www.fshare.vn/file/MWEZKLZXG679

Wondershare_UniConverter_12.0.6.7

www.fshare.vn/file/52MO8VGEB23Y

Wondershare_UniConverter_12.5.0.7

www.fshare.vn/file/H9KSY94J3KAH

Wondershare_UniConverter_12.5.2.6

www.fshare.vn/file/URX6S54UOMQL

Wondershare_UniConverter_12.5.3.11

www.fshare.vn/file/EFMLT2H1EOWB

Wondershare_UniConverter_12.5.4.16

www.fshare.vn/file/85SASWT3P2W3

Wondershare_UniConverter_12.5.4.17.

www.fshare.vn/file/9IJUD2VXSX26

Wondershare_UniConverter_12.6.1.2

www.fshare.vn/file/L11SMH9IJUGD

Wondershare_UniConverter_12.6.2.7

www.fshare.vn/file/DDFRBXIJT7CR

Wondershare_UniConverter_12.6.2.8

www.fshare.vn/file/VOGY81342MOB

Wondershare_UniConverter_13_13.0.0.41

www.fshare.vn/file/Q1LN9147D1P8

Wondershare UniConverter 13 13.0.1.4

www.fshare.vn/file/EMN37IPRDCA3

Wondershare_UniConverter_13_13.0.2.8

www.fshare.vn/file/61EJCQGRAQKG

Wondershare UniConverter 13.0.3.8

www.fshare.vn/file/OA1YLPJAKQP1

Wondershare_UniConverter_13_13.0.3.8

www.fshare.vn/file/3552LJL5ONZP

Wondershare_UniConverter_13_13.1.0.13

www.fshare.vn/file/VG9OEMN3AT2J

Wondershare UniConverter 13.1.1.3

www.fshare.vn/file/7QTQUR3URY8Y

Wondershare_UniConverter_13.1.1.3

www.fshare.vn/file/IFAU89BJGD8T

Wondershare_UniConverter_13_13.2.0.11

www.fshare.vn/file/CCDJE3VWM4HR

Wondershare_UniConverter_13_13.2.0.12

www.fshare.vn/file/96R4Y92B4C36

Wondershare_UniConverter_13_13.2.1.2.

www.fshare.vn/file/7RZDKGBVAFYE

Wondershare_UniConverter_13.5.0.18

www.fshare.vn/file/AQJ9F1LPFR9R

Wondershare UniConverter 13.5.1.7

www.fshare.vn/file/BTY1XCMSWVDX

Wondershare_UniConverter_13_13.5.2.18

www.fshare.vn/file/N9ZWCO4ASUNG

Wondershare UniConverter 13.5.3.3

www.fshare.vn/file/JYXHE6FFHVOK

Wondershare_UniConverter_13_13.5.4.2

www.fshare.vn/file/O5FDCBA6R1LK

Wondershare_UniConverter_13_13.6.0.27

www.fshare.vn/file/6QUUD2W4IXVC

Wondershare UniConverter 13.6.1.13

www.fshare.vn/file/3SIWSXZYKM5M

Wondershare UniConverter 12.6.3.11

www.fshare.vn/file/NDLM39SX1ZP9

Wondershare_UniConverter_13_13_6_2_1

www.fshare.vn/file/J18S1FSFJ3J6

Wondershare_UniConverter_13_13.6.3.2

www.fshare.vn/file/AVCPB7S1KHD5

Wondershare UniConverter 13.6.4.2 -fix

www.fshare.vn/file/DEMO7RWYU3KD

Wondershare UniConverter 14.0.2.4

www.fshare.vn/file/P6FC5GJ1B6LB

Wondershare UniConverter 14.1.0.12

www.fshare.vn/file/5ITCWAF2P5BS

Wondershare UniConverter 14.1.1.1

www.fshare.vn/file/IGJZ243UPO1V

Wondershare UniConverter 14.2.0.7

www.fshare.vn/file/OEP2UXRQ6BTY

Wondershare UniConverter 14.2.2.5

www.fshare.vn/file/Z1UXVAHAODGW

Wondershare_UniConverter_14_14.2.4.20

www.fshare.vn/file/O4ASWT4SD7NF

Wondershare_UniConverter_14_14.2.6.3

www.fshare.vn/file/8KZYKOFSHPV1

Wondershare UniConverter 14.2.7.596

www.fshare.vn/file/788885QZH63P

Wondershare UniConverter 14.2.8.608

www.fshare.vn/file/RGR41KF7E31M

Wondershare UniConverter 14.2.10.642

www.fshare.vn/file/O8U9GASSD8QP

Wondershare_UniConverter_14_14.2.12.87

www.fshare.vn/file/P47DYH7CUWRV

Wondershare_UniConverter_14_14.2.13.146

www.fshare.vn/file/TBRNPAYTYZV6

Wondershare UniConverter 14.2.14.204_Intel

www.fshare.vn/file/EX82A1XDSJ5Q

Wondershare UniConverter 14.2.14.204_ARM

www.fshare.vn/file/IWPKE1MTXZTX

Wondershare_UniConverter_14_14.2.15.235 _ Intel

www.fshare.vn/file/VQRB22VXT1EM

Wondershare_UniConverter_14_14.2.15.234_ARM

www.fshare.vn/file/N8VIOJCV5SBT

Wondershare_UniConverter_14_14.2.16.290_ARM

www.fshare.vn/file/DQDDHX3C5EC6

Wondershare_UniConverter_14_14.2.16.290_Intel

www.fshare.vn/file/8NESFJ4MJL4J

Wondershare_UniConverter_14_14.2.17.369_ARM

www.fshare.vn/file/Y815BWDUWPLJ

Wondershare_UniConverter_14_14.2.17.370_intel

www.fshare.vn/file/5AQLF3VXPI4T

Wondershare_UniConverter_15_15.0.0.425_Intel

www.fshare.vn/file/BH65X27IPSK7

Wondershare_UniConverter_15_15.0.0.424_ARM

www.fshare.vn/file/D8SZDKIHPTOQ

Wondershare_UniConverter_15_15.0.1.461

www.fshare.vn/file/A6S8F7HK18RU

Wondershare_UniConverter_15_15.0.2.470_ARM

www.fshare.vn/file/UL6R2Q9QNTWT

Wondershare_UniConverter_15_15.0.2.470_Intel

www.fshare.vn/file/4UNH4UNERGOP

Wondershare_UniConverter_15_15.0.3.539_ARM

www.fshare.vn/file/BDQB1W85PW5P

Wondershare_UniConverter_15_15.0.3.540_intel

www.fshare.vn/file/CRJ3KAF3UQX5

Wondershare_UniConverter_15_15.0.4.559_ARM

www.fshare.vn/file/AEVXQMLU9F2Q

Wondershare_UniConverter_15_15.0.4.560_i

www.fshare.vn/file/XU8BKM5J19XL

Wondershare_UniConverter_15_15.0.5.587_ARM

www.fshare.vn/file/RSEC7PNWBKNC

Wondershare_UniConverter_15_15.0.5.588_i

www.fshare.vn/file/6MDP9RSHS6AK

Wondershare_UniConverter_15_15.0.6.736_ARM

www.fshare.vn/file/YKNCEQ9RRAU6

Wondershare_UniConverter_15_15.0.6.737_i

www.fshare.vn/file/915AQLJM7VLZ

Wondershare_UniConverter_15_15.0.7.758_ARM

www.fshare.vn/file/I79CNYN38IPQ

Wondershare_UniConverter_15_15.0.7.759_Intel

www.fshare.vn/file/VIJZ21NZQFLH

Wondershare_UniConverter_15_15.0.8.791

www.fshare.vn/file/5TGK83IZ911U

Wondershare_UniConverter_15_15.0.8.790_ARM

www.fshare.vn/file/GK5QZKIL83EI

Wondershare_UniConverter_15_15.5.0.868_intel

www.fshare.vn/file/ASUNDP33WYTZ

Wondershare_UniConverter_15_15.5.0.868_ARM

www.fshare.vn/file/GR9LZXH9M26C

Wondershare_UniConverter_15_15.5.1.874_intel

www.fshare.vn/file/WAEVXRR9RRAS

Wondershare_UniConverter_15_15.5.1.873_ARM

www.fshare.vn/file/8QQAWE2P8OI9

Wondershare_UniConverter_15_15.5.2.917_i

www.fshare.vn/file/UOMQMMXIJVIL

Wondershare_UniConverter_15_15.5.2.919_ARM

www.fshare.vn/file/ZMRPZKJS4WVF

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x