Goka macone

XYLIO future Dj Pro – Công cụ DJ, Mix nhạc chuyên nghiệp

08/09/2022
MAC APPLICATION
2 0

XYLIO future Dj Pro là công cụ Mix nhạc dành cho các DJ cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Tương thích: macOS 10.14 trở lên

XYLIO_future.dj_pro_1.8.0.0

www.fshare.vn/file/VZ48IMERGNNZ

XYLIO_future.dj_pro_1.8.1

www.fshare.vn/file/9IKYXG9M27KX

XYLIO_future.dj_pro_1.8.2

www.fshare.vn/file/5OQC7QURYAA9

XYLIO_future.dj_pro_1.8.3

www.fshare.vn/file/BRLHAPFQ6CV6

XYLIO_future.dj_pro_1.8.4

www.fshare.vn/file/PO2XBH8BPDDF

XYLIO_Future_DJ_Pro_1.9.0

www.fshare.vn/file/3SFGQ4YCJCTW

XYLIO future.dj pro 1.9.1.0 [từ bản này Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/TK5R2RC4C1TU

XYLIO future.dj pro 1.10.0

www.fshare.vn/file/NMYN358F59IL

future.dj_pro_1.10.2

www.fshare.vn/file/CW9AFYA7XU73

future.dj_pro_1.10.3

www.fshare.vn/file/KQP1QC6L95NM

XYLIO future.dj pro 1.11.0

www.fshare.vn/file/3ZFWZXHBSR8L

future.dj_pro_1.11.1

www.fshare.vn/file/UVM7UE7IPO1V

future.dj pro 1.11.2

www.fshare.vn/file/WT3NTVL5MG2P

future.dj_pro_1.11.3

www.fshare.vn/file/Q7IPOZQFLF2S

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here