Oneway macone

Adobe Zii 2020 5.3.2 – Cr4ck các ứng dụng trong bộ Adobe 2020

16/02/2021
BEST APP
72 32

Adobe Zii thì đã quá nổi tiếng trong việc “Thuốc” bộ ứng dụng của Adobe, Topic cũ mình vẫn cập nhật các bản Adobe Zii dành cho các bản Adobe CC 2019. Riêng các bản Adobe Zii (từ Adobe Zii 5.0 trở đi). Mình sẽ post tại topic này.

Adobe Zii CC 2019

Adobe Zii là phần mềm chuyên “thuốc” các ứng dụng của Adobe, chắc chắn các bạn đã biết. Chỉ việc tải Adobe zii về, chạy file và nhấn vào Patch or Drag là gần như mọi ứng dụng của Adobe đều bị xử đẹp.

Chú ý: Từ bản Adobe Zii 5.0.0 mình up tại đây thì Adobe Zii chỉ tìm và diệt các bản 2020 nên nhấn Patch or Drag không ảnh hưởng đến các bản CC 2019 đang cài sẵn.

Adobe Zii 2020 5.2.8

www.fshare.vn/file/15D48HITBTXW

Adobe Zii 2020 5.2.8

www.fshare.vn/file/XVEZH8DXADRF

Adobe Zii 2020 5.3.0

www.fshare.vn/file/OJHHNMU6Y259

Adobe Zii 2020 5.3.1

www.fshare.vn/file/YZUZ6L84I2DF

Adobe Zii 2020 5.3.2

www.fshare.vn/file/6E58IM98Z342

Adobe Zii 5.0.0

www.fshare.vn/file/E9QQ8NCEP2XA

Adobe Zii 5.0.1

www.fshare.vn/file/YSUJXT1BA8YY

Adobe Zii 5.0.2

www.fshare.vn/file/IFEEHY4FK885

Adobe Zii 5.0.3

www.fshare.vn/file/TUIRZDNV4PZH

Adobe Zii 5.0.4

www.fshare.vn/file/OFSFIY4D9T63

Adobe Zii 5.0.5

www.fshare.vn/file/P9S1FSGLCNYL

Adobe Zii 5.0.6

www.fshare.vn/file/XU8BLSUPNWCN

Adobe Zii 5.0.7

www.fshare.vn/file/79EYERDB8VJP

Adobe Zii 5.0.8

www.fshare.vn/file/MH9IKZ2ZLPI4

Adobe Zii 5.1.0

www.fshare.vn/file/XDP7L5L9AFX8

Adobe Zii 5.1.1

www.fshare.vn/file/78AIE9RUPP46

Adobe Zii 5.1.3

www.fshare.vn/file/OFTK3GPW6UIQ

Adobe Zii 5.1.4

www.fshare.vn/file/3579HBV6WU64

Adobe Zii 5.1.5

www.fshare.vn/file/TPSLAF1LLXOC

Adobe Zii 2020 5.1.6

www.fshare.vn/file/XYO9XOBBBEP5

Adobe Zii 2020 5.1.7

www.fshare.vn/file/NDMSR69KT62J

Adobe Zii 2020 5.1.8

www.fshare.vn/file/RQ57ALVBN4C1

Adobe Zii 2020 5.1.9

www.fshare.vn/file/FHSC2ZH64R9O

Adobe Zii 2020 5.2.0

www.fshare.vn/file/5ITAN6MDNU5T

Adobe Zii 2020 5.2.1

www.fshare.vn/file/FNSR53RDAZWB

Adobe Zii 2020 5.2.2

www.fshare.vn/file/19UBQI2FQ59H

Adobe Zii 2020 5.2.3

www.fshare.vn/file/NFY7VKUCUY1Y

Adobe Zii 2020 5.2.4

www.fshare.vn/file/YETLBI9KS1FQ

Adobe Zii 2020 5.2.5

www.fshare.vn/file/TZB8WOBCGX5J

Adobe Zii 2020 5.2.6

www.fshare.vn/file/JAIHMESLBIE4

Adobe Zii 2020 5.2.7

www.fshare.vn/file/872DHX25BTZ7

Adobe Zii 2020 5.3.2

www.fshare.vn/file/6E58IM98Z342

Các bản Adobe mình Post sau này 24/10/2020 sẽ thuốc bằng Zii 6.x tại đây

Trường hợp đã tắt SIP và Gatekeeper nhưng mở file vẫn lỗi bạn đọc thêm bài này

Các bản Adobe CC 2019 thì tải Adobe Zii CC 2019 tại đây: Adobe Zii CC 2019 

Khi cài bản trên Creative Cloud bạn nên check các thay đổi trong Zii (mình có post ở dưới), xem Zii bản mới nhất trên Cloud có được Zii hỗ trợ hay chưa? Nếu có thì bạn có thể cài trực tiếp từ Creative Cloud, nếu không bạn nên tải bộ cài tại maclife, bên trong đều có bản Zii phù hợp với bộ cài.

Lúc cài cứ thoải mái đăng nhập tài khoản Creative Cloud, có thể dùng Facebook, Gmail để login cũng được. Sau khi cài xong các bạn nên vào Creative Cloud tắt Update. Như hướng dẫn trong hình dưới.

Cr4ck xong còn màn hình trial và đếm ngày sau khi mở thì kệ nó nha, mất màn hình thông báo trial lớn lúc khởi động là được (miễn đừng update)

Chi tiết thay đổi trong các bản cập nhật:

Nhấn để xem chi tiết

What’s New in Adobe Zii 5.3.2

Hỗ trợ thêm:

 • Adobe_Photoshop_2020_v21.2.5

What’s New in Adobe Zii 5.3.1

 • Adobe InCopy 2020 v15.1.3
 • Adobe InDesign 2020 v15.1.3

What’s New in Adobe Zii 5.3.0

Hỗ trơ thêm:

 • Adobe Photoshop 2020 v21.2.4
 • Adobe Dimension 3.4

What’s New in Adobe Zii 5.2.9

Sửa lỗi:

 • Adobe Acrobat DC v20.012.20048 “STOP working immediately”

What’s New in Adobe Zii 5.2.8

Hỗ trơ thêm:

 • Adobe Acrobat DC v20.012.20048
 • Adobe InCopy 2020 v15.1.2
 • Adobe InDesign 2020 v15.1.2

What’s New in Adobe Zii 5.2.7

Hỗ trợ các bản sau:

 1. Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.012.20043
 2. Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.4
 3. Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
 4. Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.10
 5. Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
 6. Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
 7. Adobe Dimension v3.0 – 3.3
 8. Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
 9. Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.3
 10. Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.1
 11. Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.1
 12. Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.4
 13. Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.4
 14. Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.3
 15. Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
 16. Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.4
 17. Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.29
 18. Adobe XD v24.0 – 33.1.12
 19. Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
 20. Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

What’s New in Adobe Zii 5.2.6

- Fix lỗi Crash Adobe Media Encoder

What’s New in Adobe Zii 5.2.5

 1. Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.012.20041
 2. Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.3
 3. Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
 4. Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.9
 5. Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
 6. Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
 7. Adobe Dimension v3.0 – 3.3
 8. Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
 9. Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.2.2
 10. Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.1
 11. Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.1
 12. Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.4
 13. Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.3.2
 14. Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.2
 15. Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
 16. Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.3.2
 17. Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.25
 18. Adobe XD v24.0 – 31.2.12
 19. Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
 20. Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

What’s New in Adobe Zii 5.2.4

Added:

Adobe Acrobat DC v20.009.20074

What’s New in Adobe Zii 5.2.3

Added:

 1. Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.009.20067
 2. Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.2
 3. Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
 4. Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.8
 5. Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
 6. Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
 7. Adobe Dimension v3.0 – 3.3
 8. Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
 9. Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.2.1
 10. Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.1
 11. Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.1
 12. Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.3
 13. Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.3.1
 14. Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.1
 15. Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
 16. Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.3.1
 17. Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.20
 18. Adobe XD v24.0 – 31.0.12
 19. Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
 20. Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

What’s New in Adobe Zii 5.2.2

Added:

Adobe After Effects 2020 v17.1.1
Adobe Animate 2020 v20.0.5
Adobe Audition 2020 v13.0.7
Adobe Bridge 2020 v10.1
Adobe Character Animator 2020 v3.3.1
Adobe Dimension v3.3
Adobe Dreamweaver 2020 v20.2
Adobe Illustrator 2020 v24.2
Adobe InCopy 2020 v15.1
Adobe InDesign 2020 v15.1
Adobe Lightroom Classic v9.3
Adobe Media Encoder 2020 v14.3
Adobe Photoshop 2020 v21.2
Adobe Premiere Pro 2020 v14.3
Adobe Premiere Rush v1.5.16
Adobe XD v30.0.12

What’s New in Adobe Zii 5.2.1

Added:

Adobe Acrobat DC v20.009.20067
Adobe After Effects 2020 v17.1
Adobe Audition 2020 v13.0.6
Adobe Bridge 2020 v10.0.4
Adobe Character Animator 2020 v3.3
Adobe Illustrator 2020 v24.1.3
Adobe InCopy 2020 v15.0.3
Adobe InDesign 2020 v15.0.3
Adobe Media Encoder 2020 v14.2
Adobe Photoshop 2020 v21.1.3
Adobe Premiere Pro 2020 v14.2
Adobe Premiere Rush v1.5.12
Adobe XD v29.2.32

What’s New in Adobe Zii 5.2.0

Added:

 • Adobe After Effects 2020 v17.0.6
 • Adobe Animate 2020 v20.0.3
 • Adobe Audition 2020 v13.0.5
 • Adobe Dimension v3.2
 • Adobe Lightroom Classic v9.2.1
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.1
 • Adobe Photoshop 2020 v21.1.2
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.1
 • Adobe Premiere Rush v1.5.8
 • Adobe XD v28.5.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.9

Added:

 • Adobe Acrobat DC v20.006.20042
 • Adobe After Effects 2020 v17.0.5
 • Adobe Audition 2020 v13.0.4
 • Adobe InCopy 2020 v15.0.2
 • Adobe InDesign 2020 v15.0.2
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.0.4
 • Adobe Photoshop 2020 v21.1.1
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.4
 • Adobe Premiere Rush v1.5.2
 • Adobe XD v28.2.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.8

Added:

 • Adobe Acrobat DC v20.006.20034
 • Adobe Animate 2020 v20.0.2
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.3
 • Adobe Dimension v3.1.1
 • Adobe Dreamweaver 2020 v20.1
 • Adobe Illustrator 2020 v24.1
 • Adobe Lightroom Classic v9.2
 • Adobe Premiere Rush v1.5
 • Adobe XD v27.0.12

What’s New in Adobe Zii 5.1.7

 • Adobe XD v26.0.22
 • Adobe Photoshop Elements 2020.1 (Build 20200120.m.139570)

What’s New in Adobe Zii 5.1.6

 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.3
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.3
 • Adobe XD v25.3

What’s New in Adobe Zii 5.1.5

Added:
Adobe After Effects 2020 v17.0.2
Adobe Media Encoder 2020 v14.0.1
Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.4

Added:
Adobe Audition 2020 v13.0.2
Adobe Bridge 2020 v10.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.1.3

Added:

 • Adobe Photoshop Elements 2020 v18.1
 • Adobe Premiere Elements 2020 v18.1
 • Adobe XD v25.2

What’s New in Adobe Zii 5.1.2

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20061
 • AAdobe Illustrator 2020 v24.0.2
 • Adobe XD v25.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.1

Added:
• Adobe Acrobat DC v19.021.20058
• Adobe Character Animator 2020 v3.1
• Adobe Dimension v3.1
• Adobe Lightroom Classic v9.1

What’s New in Adobe Zii 5.1.0

Added:

 • Adobe After Effects 2020 v17.0.1
 • Adobe Animate 2020 v20.0.1
 • Adobe Audition 2020 v13.0.1
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.1
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.0.8

Added:

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20056
 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.1
 • Adobe XD v24.3.22

What’s New in Adobe Zii 5.0.7

Added:

 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.1
 • Adobe XD v24.2.22

What’s New in Adobe Zii 5.0.6

Added:

What’s New in Adobe Zii 5.0.5

What’s New in Adobe Zii 5.0.4

What’s New in Adobe Zii 5.0.3

What’s New in Adobe Zii 5.0.2

What’s New in Adobe Zii 5.0.1

What’s New in Adobe Zii 5.0

Với những ai có cài các phần mềm trong bộ Adobe CC 2019 mà đang chạy ổn định, sau khi cài thêm 1 phần mềm khác, để thuoc phần mềm mới cài thêm, bạn KHÔNG NÊN thuoc bằng cách nhấn vào nút PATCH OR DRAG mà thuoc bằng cách Drag (kéo) ứng dụng cần thuoc trong thư mục Application vào cửa sổ [PATCH OR DRAG] của Adobe zii để tránh phát sinh lỗi không mong muốn cho những ứng dụng khác đang chạy ổn định

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
128 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
128
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x