Oneway macone

Artstudio Pro – Ứng dụng chỉnh sửa ảnh gọn nhẹ

14/07/2024
MAC APPLICATION
15 8

Pro Artstudio là ứng dụng vẽ và chỉnh sửa ảnh mạnh được thiết kế cho cả MacOS và iOS. Sự kế thừa của ứng dụng ArtStudio nổi tiếng được thiết kế lại và có nhiều tính năng và cải tiến mới giúp tận dụng tối đa công nghệ iCloud Drive mới nhất được tối ưu hóa cho bộ vi xử lý đa nhân 64 bit để đạt được nhiều công việc có thể.

Artstudio_Pro_5.1.16

www.fshare.vn/file/B4EB6NG1KHEA

Artstudio_Pro_5.1.17

www.fshare.vn/file/RQ7GHOSLCNXG

Artstudio_Pro_5.1.18

www.fshare.vn/file/CNYN5FHTGIWR

Artstudio_Pro_5.1.19

www.fshare.vn/file/38M5MH6773J7

Artstudio_Pro_5.1.20

www.fshare.vn/file/8JQSK5R41I9D

Artstudio_Pro_5.1.21

www.fshare.vn/file/M7R1JF6D1RHU

Artstudio_Pro_5.2

www.fshare.vn/file/3AVBO7OH4VQT

Artstudio_Pro_5.2.1

www.fshare.vn/file/S9M4GNO5FEHY

Artstudio_Pro_5.2.2

www.fshare.vn/file/HOO5E8QP3ZFV

Các bản cũ hơn

Nhấn để xem chi tiết

Artstudio Pro 1.2.1

www.fshare.vn/file/VDV2EKDV2CB8

Artstudio Pro 1.3.2

www.fshare.vn/file/YA7TCYIE7KWJ

Artstudio Pro 1.3.3

www.fshare.vn/file/X12YDP7JS5ZD

Artstudio Pro 1.3.5

www.fshare.vn/file/97WNDJALU8BL

Artstudio Pro 1.3.8

www.fshare.vn/file/OTTFDCBA6QVZ

Artstudio Pro 1.3.9

www.fshare.vn/file/TZBBCFX28NER

Artstudio Pro 1.3.10

www.fshare.vn/file/FI1B8XQKDX85

Artstudio_Pro_2.0.1

www.fshare.vn/file/TD47DZLOCEQ9

Artstudio_Pro_2.0.10

www.fshare.vn/file/1EPZMU4RARQ5

Artstudio_Pro_2.0.18

www.fshare.vn/file/EYDO2XABIAN4

Artstudio_Pro_2.0.19

www.fshare.vn/file/KPKE3W1343Q9

Artstudio_Pro_2.0.21

www.fshare.vn/file/6CWAG79GAODJ

Artstudio_Pro_2.2.5

www.fshare.vn/file/6GEELF3US661

Artstudio_Pro_2.2.9

www.fshare.vn/file/4C33Y96TAQJ8

Artstudio_Pro_2.2.11

www.fshare.vn/file/9CQFKAFZFY7U

Artstudio_Pro_2.3.7

www.fshare.vn/file/QNRJ619XPFP3

Artstudio_Pro_2.3.8

www.fshare.vn/file/I2HZ926HNH9I

Artstudio_Pro_2.3.12

www.fshare.vn/file/LSY3B36APGSE

Artstudio_Pro_2.3.13

www.fshare.vn/file/4VT64TJVLZXG

 Artstudio_Pro_2.3.14

www.fshare.vn/file/QKBKOH2LIIR2

 Artstudio_Pro_2.3.18

www.fshare.vn/file/QB231JCUZ4AU

Artstudio_Pro_2.3.19

www.fshare.vn/file/33VWM5K5R69G

Artstudio_Pro_2.3.21

www.fshare.vn/file/HWVE44VVGC5C

Artstudio_Pro_2.3.22

www.fshare.vn/file/QX7XT1CDMOA4

Artstudio_Pro_2.3.23

www.fshare.vn/file/6TARNQGR6CU1

Artstudio_Pro_2.3.24

www.fshare.vn/file/S52JAHBV6XWJ

Artstudio_Pro_2.3.25

www.fshare.vn/file/DEMN7PQB242N

Artstudio_Pro_3.0.4

www.fshare.vn/file/SBU6Y38ODJDW

Artstudio_Pro_3.0.7

www.fshare.vn/file/J4MMWF68CSMK

Artstudio_Pro_3.0.10

www.fshare.vn/file/G8JQTNJFAVBL

Artstudio Pro 3.0.19

www.fshare.vn/file/DNXH9LWKRVVI

Artstudio_Pro_3.0.24 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/T78CO5D4ARQ3

Artstudio Pro 3.1

www.fshare.vn/file/I8DW6S9M11SN

Artstudio_Pro_3.2.1

www.fshare.vn/file/PLM1ZO49ODH2

Artstudio_Pro_3.2.7

www.fshare.vn/file/Y7UDZLPJ9EYE

Artstudio_Pro_3.2.11

www.fshare.vn/file/8VGBYO6JXT1D

Artstudio_Pro_3.2.15

www.fshare.vn/file/PUTAPFNTWRWW

Artstudio_Pro_3.2.16

www.fshare.vn/file/YESHUIPTMG3R

Artstudio Pro 3.2.17

www.fshare.vn/file/79F2P453SEEI

Artstudio_Pro_3.2.18

www.fshare.vn/file/FLIHLACMTZ6M

Artstudio_Pro_3.2.19

www.fshare.vn/file/XEW2AYROSNKO

Artstudio_Pro_3.2.20

www.fshare.vn/file/HY3AWF3X6PSM

Artstudio_Pro_3.2.21

www.fshare.vn/file/5BXG53OYJJQS

Artstudio_Pro_4.0

www.fshare.vn/file/Y4C6K3FMJL4I

Artstudio Pro 4.0.1

www.fshare.vn/file/6D47F7IMESJ1

Artstudio Pro 4.0.3

www.fshare.vn/file/UFEEJ9DSK72F

Artstudio_Pro_4.0.4

www.fshare.vn/file/22VWOFQ5AN7P

Artstudio_Pro_4.0.5

www.fshare.vn/file/RQ3YCJCSOSNN

Artstudio_Pro_4.0.6

www.fshare.vn/file/8YU2H1CFSHPT

Artstudio Pro 4.0.7

www.fshare.vn/file/D7L6QVXRSGJ3

Artstudio_Pro_4.0.8

www.fshare.vn/file/EQ7IQVVKVE2W

Artstudio_Pro_4.0.9

www.fshare.vn/file/MT1B8ZXJIRYB

Artstudio_Pro_4.0.11

www.fshare.vn/file/VUBRLEW4LBH8

Artstudio Pro 4.0.12

www.fshare.vn/file/ZSORLBH9HHOO

Artstudio_Pro_4.0.13

www.fshare.vn/file/ZO48JPP7IONW

Artstudio Pro 4.0.14

www.fshare.vn/file/2DELKPLLVCTT

Artstudio_Pro_4.0.15

www.fshare.vn/file/CKJQVUE451H2

Artstudio Pro 4.1

www.fshare.vn/file/9HC2YFY8Z21M

Artstudio_Pro_4.1.1

www.fshare.vn/file/P6GHSBV99BKK

Artstudio Pro 4.1.2

www.fshare.vn/file/4OUWPKHFEHVR

Artstudio Pro 4.1.3

www.fshare.vn/file/CUZ5GMF1KHIQ

Artstudio Pro 4.1.5

www.fshare.vn/file/1YIE8L4EGTGK

Artstudio Pro 4.1.6

www.fshare.vn/file/Y39PLKPNW884

Artstudio_Pro_4.1.8

www.fshare.vn/file/F68BO8S2KHD3

Artstudio Pro 5.0.2

www.fshare.vn/file/3NQGQ565Y7PQ

Artstudio_Pro_5.1

www.fshare.vn/file/9YSSE9T3NQHX

Artstudio_Pro_5.1.2

www.fshare.vn/file/CGVUBQGRAU6Z

Artstudio_Pro_5.1.3

www.fshare.vn/file/8F7E8KXODI6Z

Artstudio_Pro_5.1.4

www.fshare.vn/file/83FPXCLPJBKP

Artstudio Pro v5.1.5

www.fshare.vn/file/K4LEX7UINFZD

Artstudio_Pro_5.1.6

www.fshare.vn/file/B915ASSC2YDP

Artstudio_Pro_5.1.7

www.fshare.vn/file/4TGJ4LDUUGFI

Artstudio_Pro_5.1.8

www.fshare.vn/file/2I5WS2LIIT8G

Artstudio_Pro_5.1.9

www.fshare.vn/file/EOXG54THORGO

Artstudio Pro 5.1.10

www.fshare.vn/file/X12XA984LEX7

Artstudio_Pro_5_1_12

www.fshare.vn/file/LU63JAG41FUQ

Artstudio_Pro_5.1.13

www.fshare.vn/file/DW7XT3PZKJRV

Artstudio_Pro_5.1.14

www.fshare.vn/file/T5Y6NJF7GFHV

Artstudio_Pro_5.1.15

www.fshare.vn/file/NFW28QP43SK4

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x