Goka macone

Athentech Perfectly Clear WorkBench – Công cụ chỉnh sửa ảnh “mì ăn liền”

27/01/2023
MAC APPLICATION
5 0

Athentech’s Perfectly Clear WorkBench là phần mềm chỉnh sửa ảnh sử dụng thư viện của Athentech Perfectly Clear, thư viện nhận diện khuôn mặt và các cấu hình có sẵn để cho ảnh đẹp chỉ với 1 click

Supported Image Formats:
Perfectly Clear requires RGB-formatted images in either 8 or 16-bit color depth. Any image file that Photoshop or Lightroom can open and convert to this format may be used in Perfectly Clear. Monochrome and CMYK images must be converted to RGB before using Perfectly Clear. RAW files must be opened through Adobe Camera RAW and loaded into Photoshop to be accessible to Perfectly Clear.

Tương thích: macOS 10.9 or later

Perfectly_Clear_Workbench_4.2.0.2359

www.fshare.vn/file/775TEAYO8VE4

Perfectly_Clear_Workbench_v4_4.2.0.2370

www.fshare.vn/file/JBLT2JAG7E2U

Perfectly_Clear_Workbench_v4_4.2.0.2380

www.fshare.vn/file/52MN6L7YWEYE

Perfectly_Clear_Workbench_v4_4.2.0.2383

www.fshare.vn/file/E2RGOSOSKADQ

Perfectly_Clear_Workbench_v4_4.2.0.2386

www.fshare.vn/file/2TOQC6L8Z4AT

Perfectly_Clear_Workbench_v4_4.2.0.2395

www.fshare.vn/file/FQ7IOLPI5VPN

Perfectly_Clear_Workbench_v4_4.2.0.2404

www.fshare.vn/file/5BU1B7RY93FN

Perfectly Clear Workbench 4.3.0.2407

www.fshare.vn/file/D7MA82DDGVU9

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.0.2182

www.fshare.vn/file/HZA3DCBA6QYE

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.0.2184

www.fshare.vn/file/ATXYQJ9CP8PN

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.0.2187

www.fshare.vn/file/6TC1SMHAQHZB

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.0.2189

www.fshare.vn/file/XXKT4SGLCLQN

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.0.2192

www.fshare.vn/file/RX7XSUL5ORHU

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.0.2193

www.fshare.vn/file/SOP9VF58E2TP

Perfectly_Clear_WorkBench 4.0.0.2198

www.fshare.vn/file/OYG3UQSK7Y1W

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.0.2199

www.fshare.vn/file/DNV4OSNN33YB

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2203

www.fshare.vn/file/S1I5WWJOI8CP

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2215

www.fshare.vn/file/FDB6OMSSD8RU

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2217

www.fshare.vn/file/J8BIF9SWXOBA

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2221

www.fshare.vn/file/GJ1B7S51GVRY

Perfectly_Clear_WorkBenc_4.0.1.2222

www.fshare.vn/file/HCW9BIBTUL4G

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2226

www.fshare.vn/file/VYV9F1KIM94L

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2230

www.fshare.vn/file/HSASVPNU3LF3

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2231

www.fshare.vn/file/YPFPZMTY5IUH

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2233

www.fshare.vn/file/BMWHBV9BJJT9

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2235

www.fshare.vn/file/YV872DFP1SMF

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2238

www.fshare.vn/file/8RSGLBID2UUF

Perfectly_Clear_WorkBench_4.0.1.2241

www.fshare.vn/file/UUE9PI61EKF6

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.0.2243

www.fshare.vn/file/KLYQMLU5XYQL

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.0.2250

www.fshare.vn/file/6HOQB39ODMO9

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.0.2251

www.fshare.vn/file/NDLN9XRNQI1A

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.0.2254

www.fshare.vn/file/FAU5UL5PSK87

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.0.2260

www.fshare.vn/file/3EGTHPRGOSPW

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.0.2261

www.fshare.vn/file/WQNRORJ7Z5IS

Perfectly_Clear_WorkBench_4.1.0.2262

www.fshare.vn/file/D7IS4X3D9VGA

Perfectly_Clear_WorkBench_4.1.0.2265

www.fshare.vn/file/3SEDBA5NJFBY

Perfectly_Clear_WorkBench_4.1.0.2272

www.fshare.vn/file/OKM4DAZTY37G

Perfectly_Clear_WorkBench_4.1.0.2278

www.fshare.vn/file/4TJYXKRVS2KI

Perfectly_Clear_WorkBench_4.1.1.2279

www.fshare.vn/file/NW9DQDA3B356

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.1.2284

www.fshare.vn/file/1NWDSNMU4R7G

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.1.2285

www.fshare.vn/file/O6JWOFUPNWAH

Perfectly Clear Workbench 4.1.1.2286

www.fshare.vn/file/T5XZWCO49L26

Perfectly_Clear_WorkBench_4.1.1.2288

www.fshare.vn/file/GMG663LHBV74

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.2.2289

www.fshare.vn/file/YSSEAWIKYWCP

Perfectly Clear Workbench 4.1.2.2290

www.fshare.vn/file/YROTTCYJIPQA

Perfectly Clear Workbench 4.1.2.2294

www.fshare.vn/file/KG9N7T8CSQ2P

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.2.2299

www.fshare.vn/file/ENTUJUDZLRQ4

Perfectly Clear Workbench 4.1.2.2307

www.fshare.vn/file/EAWGBYJKWKVF

Perfectly Clear Workbench 4.1.2.2308

www.fshare.vn/file/GSD7L3DEKEYG

Perfectly Clear Workbench 4.1.2.2309

www.fshare.vn/file/O7NGY6RZEP32

Perfectly_Clear_Workbench_4.1.2.2311

www.fshare.vn/file/UJT8E3W2B37I

Perfectly Clear Workbench 4.1.2.2322

www.fshare.vn/file/OLO926FB1XDQ

Perfectly Clear Workbench 4.1.2.2328

www.fshare.vn/file/MMXJL5MH78DV

Perfectly_Clear_WorkBench_4.1.2.2329

www.fshare.vn/file/HZ7RY8YU4SC3

Perfectly_Clear_Workbench_4.2.0.2333

www.fshare.vn/file/UL8YYN37FBXJ

Perfectly_Clear_WorkBench_4.2.0.2338

www.fshare.vn/file/NPA4C6JVJS4X

Perfectly_Clear_WorkBench_4.2.0.2340

www.fshare.vn/file/IZ6L96UINJGC

Perfectly_Clear_WorkBench_4.2.0.2344

www.fshare.vn/file/UPSHUJTBQJ9B

Perfectly_Clear_WorkBench_4.2.0.2347

www.fshare.vn/file/IVM7UGFGQ2QC

Perfectly_Clear_WorkBench_4.2.0.2348

www.fshare.vn/file/ODJCTR563NRK

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x