Oneway macone

Camtasia 2018 – Quay phim màn hình và chỉnh sửa video

27/01/2019
MAC APPLICATION
10 4

Camtasia for Mac là một phần mềm hữu dụng, giúp bạn chỉnh sửa video và ghi lại mọi hoạt động diễn ra trên màn hình máy tính rất dễ dàng và thuận tiện. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ người dùng tạo video một cách nhanh chóng, thêm yếu tố tương tác, chỉnh sửa nội dung và chia sẻ chúng với mọi người trên bất cứ thiết bị nào.

REQUIREMENTSOS X 10.9 or later, 64-bit processor

More Info: www.techsmith.com/camtasia.html

Camtasia 2.10.3

www.fshare.vn/file/U3KBMYN5HNKM

Camtasia 2.10.4

www.fshare.vn/file/4ASSFFJ5SE8R

Camtasia 2.10.6

www.fshare.vn/file/BTWT4RC36ALW

Camtasia 2.10.7

www.fshare.vn/file/IZ7NERFK9AG4

Camtasia 3.0.0

www.fshare.vn/file/N1W6WT2KF54U

Camtasia 3.0.2 (Hỗ trợ Sierra)

www.fshare.vn/file/APHY38OHZDKI

Camtasia 3.0.3

www.fshare.vn/file/KNA6PSIZ6JYW

Camtasia 3.0.4

www.fshare.vn/file/NYN1XCKLZYJH

Camtasia 3.0.6

www.fshare.vn/file/GQ2URZH3RASY

Camtasia 3.1.0

www.fshare.vn/file/I65UM82B26E7

TechSmith_Camtasia_v3.1.1[101753]

www.fshare.vn/file/D3X95NNYLU61

TechSmith_Camtasia_v3.1.2

www.fshare.vn/file/QQ7IMEUQW3EH

TechSmith_Camtasia_v3.1.4

www.fshare.vn/file/NNZTS8HHQYAB

TechSmith.Camtasia.v2018.0.1

www.fshare.vn/file/7L5LBG52JBMY

TechSmith.Camtasia.v2018.0.2

www.fshare.vn/file/TL95R562KF56

TechSmith.Camtasia.v2018.0.5

www.fshare.vn/file/H4UMBETPQDA1

TechSmith Camtasia_v2018.0.8_Build_105822

www.fshare.vn/file/JRX5MH79EZJE

Do Post này đã khá dài, nên từ bản 2019 mình tạo thành bài mới. Bản Camtasia 2019 trở đi các bạn tải tại đây: Camtasia 2019

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here