Oneway macone

FilmConvert Pro Bundle for MacOS – Chuyển phim từ máy quay kỹ thuật số trở nên giống máy Film cổ xưa

13/03/2017
DESIGN ASSET
0 0

Bạn thích quay bằng máy quay kĩ thuật số hiện đại nhưng lại muốn cho ra những thước phim giống như máy Film cổ trước đây. FilmConvert Pro Bundle for MacOS chính là thứ bạn cần

filmconvert

Bộ Plugins này bao gồm:

FilmConvert Pro OS X 10.9+ FCPX v2.201
FilmConvert Pro v2.38 for After Effects OSX 10.8+
OFX FilmConvert Pro v2.15 OS X 10.8.5+
Stand-Alone FilmConvert Pro v1.241 OS X 10.8+
FilmConvertPro-AVID v1.0.6 OS X 10.8.5+
FilmConvertPro-Photoshop v1.06 OS X 10.9+

FilmConvert Pro Bundle 10- 2016

www.fshare.vn/file/4BWF4ZFUPSHR

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here