Goka macone

LilyView cho Mac- Trình xem ảnh thay thế Preview

14/11/2021
BEST APP
13 2

Phần mềm này tương tự như Xee mà maclife.io đã giới thiệu tại đây Tuy nhiên, phần mềm này có ưu điểm là cực kì nhỏ gọn, load nhanh, rất đáng để anh em thay thế cho trình xem ảnh mặc định Preview của Apple. Các bạn tự trải nghiệm và so sánh giữa LilyView và Xee nhá!

Updated, modern look and feel.
Added compatibility with macOS Sierra.

Changed the image sorting order, now simply alphabetically by name.
Fixed bug: animated GIFs played too slow.
Fixed bug: Philips Hue lights stopped working after an update of the Hue API.
Fixed bug: trackpad gestures stopped working on macOS versions prior to El Capitan.
Fixed bug: sandbox access was lost after you relaunched the app.
Fixed a few more frequent bugs and crashes.

App Store: itunes.apple.com/us/app/lilyview/id529490330?mt=12
More Info: lilyviewapp.com

Mình đánh giá đây là ứng dụng đáng để thay thế cho trình xem hình mặc định Preview của Mac. Chỉ cần mở một file bất kì trong thư mục, nhấn nút mũi tên trái phải để xem tới lui các hình trong cùng thư mục. Load rất nhanh, xem được cả ảnh Raw

LilyView 1.1.0

www.fshare.vn/file/OB5K7XU61ELK

LilyView 1.2

www.fshare.vn/file/3C8RY8YWF2SH

LilyView 1.2.1

www.fshare.vn/file/5LACJIL5QX6T

LilyView 1.2.2

www.fshare.vn/file/K7Z49OFSDA1Z

LilyView 1.2.3

www.fshare.vn/file/AICXF3REEKCQ

LilyView 1.4.1

www.fshare.vn/file/T7CUXWGAPHX3

LilyView 1.5 [Native M1]

www.fshare.vn/file/PCB93EGR7HHP

LilyView 1.5.1

www.fshare.vn/file/VRY8YU61DH2K

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here