Oneway macone

uBar – Mang Taskbar của Windows lên Mac

02/10/2023
BEST APP
4 0

Ứng dụng mang thanh Taskbar của Windows qua Mac, Ứng dụng khá thú vị cho bạn nào muốn thay đổi phong cách cho chiếc Macbook của mình

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể tham khảo trang chủ tại: brawersoftware.com/products/ubar

Để thay thế hoàn toàn cho thanh Dock, bạn stick vào dấu stick sau

uBar_4.2.0

www.fshare.vn/file/69LVE2SK5S9N

uBar_4.2.2

www.fshare.vn/file/K83J4OSNLQLL

Các bản cũ hơn

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
 • Update 4.0.3 ad

  lam 04/10/2017 11:28 Sáng Trả lời
  • đã update

   maclife 05/10/2017 8:22 Sáng Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here